Mektebim Koleji Lise Koordinatörlüğü YKS

Mektebim Koleji Lise Koordinatörlüğü YKS

19 Haziran 2023 Pazartesi

Mektebim Koleji Lise Koordinatörlüğü TYT Değerlendirmesi

Sınav sorularının temel kazanımlara uygun olarak hazırlandığı ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun şekilde tasarlandığı görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına, testlerine ve yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarına uyumlu olan TYT sınavı, zamanı iyi yönetebilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir nitelik taşıyordu.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

“Beklenildiği Gibi Bir Sınavdı”

TYT Türkçe son senelerde olduğu gibi yine sınavın en önemli belirleyicisi durumunda yer almaktadır. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen, bazı soruların zor ve şıklardaki çeldiricilerin güçlü olduğu görülmüştür. Sınavda toplam 8 dil bilgisi sorusu sorulmuş ve birden fazla kazanım sorgulanmıştır. Genel olarak soruların kolay seviyede hazırlandığı, yazım ve noktalama soru sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Geri kalan sorularda paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin anlama ve yorumlama becerileri sorgulanmıştır. Anlamsal sorularının zorluğu orta seviyede olup; okuduğunu anlama ve yorumlayabilmeyi ölçmektedir.

MATEMATİK

“Önceki Yıllara Kıyasla Daha Kolaydı”

Sınavda öğrenciler 30 matematik ve 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Önceki yıla göre daha kolay sorular sorulduğu söylenebilir. Problem soruları; okuduğunu anlamayı, yorum yeteneğini ölçen ve kısa çözümlü sorulardan oluşmaktadır. Geometri testinde 2 soruda şekil kullanılmamıştır. Günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometrik düşünmeyi gerektiren sorulara yer verilmiştir. Geometri testinin matematiğe kıyasla daha seçici olduğu söylenebilir.

FİZİK

“Günlük Hayattan Örnekler İçeren Sorular Ön Plandaydı”

Fizik soruları öğrencilerin günlük hayatla bağlantı kurmalarını gerektiren deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran sorulardan oluşmaktadır. Matematiksel hesaplama gerektirmeyen ve bilgiyi kullanma ile ilişki kurma yeteneğini öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmiştir. MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, okuduğunu anlamaya ve yoruma dayalı, öğrencilerin analiz edebilme becerisini ölçen soru tarzlarına yer verilmiştir.

KİMYA

“Öğrencilerin Zorlanmayacağı Sorular”

Kimya sorularının 4 tanesinin 9. sınıf, 3 tanesinin ise 10. sınıf müfredatında yer alan konulardan oluştuğu görülmüştür. Soruların, önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulduğu ve zorluk derecesinin benzer olduğu fark edilmiştir. Öğrencilerin özellikle kimya okuryazarlığı, temel kavram bilgisi ve temel kimya hesaplamaları yapabilme becerileri ölçülmüştür. Süreyi doğru kullanan öğrencilerin temel kazanımlara ait sorular karşısında zorlanmadıkları düşünülmektedir.

BİYOLOJİ

“Bilgiye Dayalı Sorular Ön Plandaydı”

Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesinin kolay ve orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca TYT Biyoloji müfredatına ait her üniteye mutlaka değinilmiş olup, sınavda yer alan 6 sorudan biri yoruma dayalı, 5 tanesi ise bilgiye dayalıdır. Biyoloji sorularının temel bilgi düzeyini ölçecek kapsamda ve kolay olarak nitelendirilebilecek sorulardan oluştuğu, görsel verileri yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrencilerin kolaylıkla yapılabileceği düzeyde bir sınav olduğu görülmüştür.

TARİH

“Alışılagelmişin Üstünde Zor Bir Sınav”

Tarih testinde 10. sınıf konularına yer verilmemiş olup, TYT sınavındaki alışılagelmiş zorluk seviyesinin üzerinde sorular yer almaktadır. Tarih soruları genellikle tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve bilgilerin yorumlanması üzerine odaklanmaktadır. Sınavın, kronoloji bilgisine sahip olan ve olay örgüsünü kavrayabilen öğrencilerin dahi zorlanabileceği bir niteliğe sahip olduğu görülmüştür.

COĞRAFYA

“Yorum Değil Bilgi Ağırlıklı Bir Sınavdı”

Coğrafya soruları orta ve kolay düzeydedir. MEB 10. Sınıf kazanımlarına uygun olarak; nüfus piramitleri, doğal afetler ve dış kuvvetler konularından, MEB 9. Sınıf kazanımlarından; bölge kavramı ve iklim sorusuna yer verilmiştir. Her yıl olduğu gibi nüfus piramidi yorumlama ve doğal afet sorularına yer verilmiştir. Bölge sorusu daha önceki yıllarda fiziki ve beşerî bölge olarak sorulmuşken bu yıl işlevsel bölge olarak sorulmuştur. Kapsam olarak tüm ünitelerden eşit bir dağılım olmamıştır. Grafik ve piramit soruları yorum, diğer sorular ise bilgiye dayalı sorulardır. Düzenli çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilerin çözebileceği sorulara yer verilmiştir.

FELSEFE

“Yorum Ağırlıklı Bir Sınavdı”

Felsefe sorularının bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren sorulardan oluştuğu görülmüştür. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olmasına rağmen, sorularda analitik düşünme ve derinlik gerektiren paragraflara yer verilmiştir. Genel olarak zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

“Yorum ve Analiz Ön Plandaydı”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının bilgi ile birlikte genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik tarzda hazırlandığı görülmüştür. Yorum gerektiren bazı soruların içerisinde temel bilgileri sorgulayan ifadelere yer verilmiştir. Bir sorunun diğerlerine nazaran zor olduğu düşünülse de genel olarak sınavın zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu düşünülmektedir.


Mektebim Koleji Lise Koordinatörlüğü AYT Değerlendirmesi

Şubat ayında yaşanılan deprem hadisesi nedeniyle 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınav kapsamına dahil edilmediğinden soruların dağılımı değişmiştir. Buna rağmen soruların alan hakimiyetine ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

“Ayırt Edici Soruların Yer Aldığı Bir Sınavdı”

Edebiyat testinde yer alan soruların 6 tanesi anlam bilgisi, 18 tanesi ise Türk Edebiyatından sorulmuştur. Soruların doğrudan bilgiyi ölçtüğü; yazar, eser ve temel edebiyat bilgilerini kullanabilen öğrencilerin zorlanmayacakları bir sınav olduğu görülmüştür. Ancak birkaç soruda detay verilerek öğrencilerin yazarı ve eserini bulmaları istenmiştir. Bu soruların eleyici sorular oldukları düşünülmektedir. Genel olarak orta zorlukta bir sınav olduğu görülmüştür.

MATEMATİK

“Matematik Testi Her Zamanki Gibi Belirleyici Olacak”

Matematik testinde öğrenciler 26 matematik, 14 geometri sorusuna cevap verdiler. 9, 10, 11 ve 12. sınıfın 1. döneminde işlenen konuları kapsayan testin genel olarak farklı tarz sorulardan oluştuğu söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları sınav kapsamına dahil olmadığından, konu dağılımı dengesinin değiştiği, 202 AYT benzeri bir dağılım olduğu görülmüştür. Geometri sorularının ağırlıklı olarak 9, 10 ve 11. sınıf konularından oluştuğu, bilgi gerektiren ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı hedefleyen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

FİZİK

“Hesaplama İçeren Sorular Vardı”

Fizik testinde birden fazla kazanım kullanarak gerçek hayatla bağlantı kurulmuş, yorum içeren, analiz edebilme becerisini ölçen sorulara yer verilmiştir. 14 sorunun 9 tanesi 11. sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinden; 5 tanesi 12. sınıf Çembersel Hareket Ünitesinden sorulmuştur. Soruların bir kısmı yüzeysel düzeyde bilgi, yorum ve çıkarım gerektirirken, bir kısmının ise daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren sorular olduğu, önceki yıldan farklı olarak bazı soruların hesaplama içerdiği görülmüştür. Bu durum, öğrencilerin sıralamadaki yerini belirlemede en önemli etkenlerden biri olacaktır. 11 ve 12. sınıf müfredatına hâkim olan öğrencilerin sınavda başarılı olacağı söylenebilir.

KİMYA

“Bol Soru Çözen Öğrenciler Kazandı”

Kimya sorularının müfredata tamamen uygun olduğu görülmüş olup, soruların 9 tanesi 11. sınıf konularından, 4 tanesi ise 12. sınıf konularından sorulmuştur. Soruların açık ve anlaşılır olduğu, önceki yıla nazaran öğrencilerin zorlanmayacağı soru tarzlarına yer verildiği görülmüştür. Soruların sınava hazırlık yapan öğrencilerin sık sık karşılaştığı soru tiplerinden olması, ilgili konu ve kazanımlarla ilgili ilk akla gelen bilgilerin ölçülmesi, sınavın zorluk derecesinin önceki yıla göre daha düşük olduğunu göstermiştir.

BİYOLOJİ

“Bilgiye Dayalı Bir Sınav”

12.sınıfın ikinci dönemine ait ünitelerin dahil olmadığı Biyoloji testinde soruların, müfredata uygun, dağılımlarının ise kolay, orta ve zor düzeyde olduğu görülmüştür. Toplamda 13 sorunun 4 tanesi 12. Sınıf, 9 tanesi ise 11. sınıf kazanımından oluşmaktadır. Genel olarak soruların bilgiye dayalı olarak hazırlandığı görülmüştür.

TARİH

“Önceki Yıllara Göre Daha Zordu”

Sınav soruları 9, 10, 11 ve 12. Sınıf konularından seçilmiştir. Sınavda 12. sınıf müfredatının yalnızca birinci dönem konularından soru sorulacak olmasına rağmen, soruların daha da kısıtlı konulardan geldiği görülmüştür. Bu nedenle kapsamı dar bir sınav olduğu söylenebilir. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verildiği; tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisi ve temel bilgiler verilerek paragraf yorumlama becerisini ölçen sorulardan oluşan bir sınav olduğu görülmüştür. Zorluk seviyesi yüksek bir sınav olduğu düşünülmektedir.

COĞRAFYA

“Harita Okur-Yazarlığının Sorgulandığı Sorular Çoğunluktaydı”

Coğrafya testi sorularının ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun olarak hazırlandığı, soruların 11. sınıf müfredatının tamamı ile 12. sınıf 1. dönem konularından oluştuğu görülmüştür. “Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Küresel Ortam ve Çevre ve Toplum” ünitelerinin tamamından sorulara yer verilmiştir. Sınavda özellikle harita okuryazarlığı gerektiren sorular çoğunlukta olup, genel olarak ise orta seviyede zorluk derecesine sahip olduğu görülmüştür.

FELSEFE

“Doğrudan Bilgiyi Ölçen Bir Sınavdı”

Felsefe testinde felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık sorularına yer verilmiştir. Genel olarak, temel bilgi ve yorum gücünü ölçen, bilgiyi analiz etme becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Birkaç soruda şıkların çeldiriciliğinin güçlü olduğu, tüm sorularda açık ve net bir dil kullanıldığı görülmüştür. Orta derece zorluk düzeyine sahip bir sınav olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

“Müfredata Uygun Orta Üzeri Zorlukta Bir Sınavdı”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 6 sorunun 4’ünün yorum yapmayı gerektiren tarzda, diğer 2 sorunun ise öğrencilerin temel bilgilerini ölçen tarzda olduğu görülmüştür. Lise müfredatına uygun bir şekilde, orantılı sorulara yer verildiği ve müfredat dışı soru olmadığı görülmüştür. Öğrencilere hem bilgilerini hem de yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Soruların zorluk derecesinin orta üzeri düzeyde olduğu görülmüştür.