Mektebim Koleji Ortaokul Koordinatörlüğü LGS’yi Değerlendirdi

Mektebim Koleji Ortaokul Koordinatörlüğü LGS’yi Değerlendirdi

04 Haziran 2023 Pazar

“2023-LGS SINAVINDA DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULAR AĞIRLIKTAYDI.” 

4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavında beklenilen sorularla karşılaşılmış, okuduğunu anlama ve muhakeme yapma becerisi yüksek öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını görülmüştür.

FEN BİLİMLERİ
“SORULARIN İYİ HAZIRLANDIĞI VE ÇELDİRİCİLERİN KUVVETLİ OLDUĞU BİR SINAVDI”

Sınav sorularının MEB 1. Dönem müfredatına ve içerdiği kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Sorular direk bilgiye dayalı değil, yeni nesil bilgiyi yorumlamaya ve görsel, grafik, tablo, düzenek okumaya dayalı sorulardan oluşmaktadır. Soruların çoğunluğu orta seviye olmakla birlikte beş tane sorunun zor ve belirleyici düzeyde olduğu;  7 sorunun ise çeldiricileri kuvvetli ve öğrencilerin dikkatini ölçmeye dayalı olduğu görülmüştür. Dikkat, okuduğunu anlama ve muhakeme etme yeteneğini sorgulayan soru sayısı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fazla miktardaydı. Sorular MEB’in yıl boyunca yayınladığı örnek sorulara benzerlik göstermekteydi.

Sınavda 1. Dönemin müfredatına uygun bir şekilde; Mevsimler ve İklim ünitesinden 3 soru, DNA ve Genetik Kod ünitesinden 8 soru, Basınç ünitesinden 5 soru, Madde ve Endüstri ünitesinden ise 4 soru sorulmuştur. Mevsimler ve İklim ünitesine ait sorular kolay ve direk bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktaydı. DNA ve Genetik Kod soruları ise özellikle kalıtım ile ilgili sorular yüzeysel bilgi içeren tarzda ve geçen yıllara göre daha kolay olarak değerlendirilebilir. Basınç ünitesine ait sorular ise belirleyici ve çeldiricileri kuvvetli üst bilgi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Madde ve Endüstri ünitesine ait sorular ise bilgi ağırlıklı soruları içermektedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri dersinin birinci dönem kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin dikkatli okuma yaptıkları takdirde, başarılı olacakları bir sınav olduğu düşünülmektedir.

MATEMATİK
“SON DÖNEMDE YAPILAN EN KOLAY MATEMATİK SINAVIYDI. BİR OLASILIK SORUSU HARİÇ“

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm sorularda öğrencilerin somutlaştırabilme ve yorum yapabilme yeteneklerini ölçmek için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır.

Sınavdaki sorular MEB tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla eş değerdir. Sınavın geneline bakıldığında seçici soru sayısı azalsa da “olasılık “sorusu belirleyici olmuştur. Dönem içerisinde öğrencilerimize sürekli söylediğimiz üzere 3. Ünite konuları sınavda en seçici rol oynamıştır. 

Kazanım olarak ise eşit bir dağılım olmayıp yoğun olarak üç konu üzerine sorular sorulmuştur. Sınav 1. Dönem müfredata uygun bir şekilde hazırlanmış olunup soru dağılımı şu şekildedir. 4 soru çarpanlar ve katlar konusu, 3 soru üslü ifadeler konusu, 5 soru kareköklü ifadeler konusu, 2 soru veri analizi konusu, 2 soru olasılık konusu ve 4 soru cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan gelmiştir. 

Kapsam olarak tüm ünitelerden eşit bir dağılım olmamıştır. Bu sınavın geçen seneye göre tek farkı, basit kazanımların mantık muhakeme yeteneğine göre yorumlanması basitleştirilmiş olunup Matematik dersi yine belirleyici ders olma özelliğini korumuştur. 

TÜRKÇE
“OKUDUĞUNU DOĞRU ANLAYAN, BİLGİYİ MANTIK SÜZGECİNDEN GEÇİREBİLEN KAZANDI!”

Sınav soruları MEB müfredatına ve içerdiği kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Direkt bilgi değil daha çok yeni nesil soruları yorumlama, görsel- grafik tablo okumaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Sınavın 4 zor soru; 5 kolay soru diğerleri de orta düzeyde sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle 4-5 sorunun ayırt edici özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi dönemine benzer bir Türkçe sınavıydı diyebiliriz. 

Öğrencilerin bilgiyi yorumlama gücü, mantık süzgecini doğru kullanması, bilgiyi grafik üzerinde doğru kullanmasının ölçüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla dikkat ölçen bir sınavdı. Kitap okumanın ve kelime dağarcığımızı geliştirmenin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır.  

Dilbilgisi sorularına daha az yer verilmişti. Soruların büyük bir kısmı yoruma dayalı ve okuduğunu anlamaya yönelikti. Yazım ve noktalama işaretleri konuları ise birer soru ile her sınavda olduğu gibi karşımıza çıktı. 


T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
‘’BİLGİYE DAYALI DEĞİL, MUHAKEMEYİ ÖLÇEN SORULAR’’

Soruların tamamı bilgiyi ölçen değil yoruma dayalı sorulardır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular açık ve anlaşılır bir dil ile ifade edilmiştir. Soruların 1. dönem müfredatına ve kazanımlarına uygun şekilde hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca LGS MEB’in yayınladığı MEB örnek soruları ile uyumluydu. 

Soruların genellikle orta zor düzeyde olduğu görülmüştür. Konu kapsamındaki 2. ünite bazında dört soruya yer verilmesi konu sınırlandırılması açısından detaylandırıldığı anlamına gelmektedir. Bu detaylandırma göze çarpmaktadır. Geçen yıl sorulan  ‘’Mudanya Ateşkes Antlaşması’’ sorusu bilgiye dayalı olduğu için eleyici tek soruydu. Bu yıl 3 adet olumsuz köklü soru yer almıştır. 3 adet de öncüllü soruya yer verilmiştir. Yine geçen yıllarda yer alan kronoloji veya harita yorumlama sorularına yer verilmemiştir. 2023 LGS’de genel olarak yorumlama soruları ile karşılaşılmıştır. Soruların açık bir şekilde verildiğinden ve şıklardaki çeldiriciler doğru şık ile aynı kapsamda olmadığından cevaplar net bir şekilde belli olmuştur. 

Genel olarak 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin birinci dönem konularını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrenci okuduğunu iyi muhakeme etme yeteneği ile birleştirdiğinde başarıyı elde edecektir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
“YORUMLAMA YETENEĞİNİ ÖLÇEN BİR SINAV”

Sınav sorularının MEB 1. dönem müfredatına ve içerdiği kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınav sorular açık, anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Bilgiye dayalı sorular yerine, muhakeme becerisini ölçme sorularına ağırlık verilmiştir.
MEB tarafından açıklanan konu kapsamında 3 üniteden de sorular karşımıza çıkmaktadır. Konuların ağırlıklı olarak ‘’ Kader ve Kaza’’ ünitesi içerisinde yer alan ‘’irade ve sorumluluk’’ alt başlığı ile ‘’ Zekat ve Sadaka’’ ünitesi içerisinde yer alan ‘’yardım’’ alt başlığından sorulduğu görülmüştür.

Açıklanan kazanımlara göre sorularla karşılaşılmıştır. Beklenmeyen konu veya soru tipi ile karışılmamıştır.


İNGİLİZCE
“BEKLENİLDİĞİ GİBİ BİR SINAVDI”

LGS İngilizce sorularının MEB 8. Sınıf müfredatı ve kazanımlarına uygun olduğu ve soruların açıklandığı gibi ilk 5 üniteden sorulduğu görülmüştür. LGS İngilizce dersinde orta zorlukta, kazanımlarla doğru orantılı ve kelime bilgisine dayalı sorular sorulmuştur. Grafik, resim ve cümle sıralarına ilişkin soru sorulmadığı fark edilmiştir. Soruların çoğu diyalogları okumak ve tamamlamakla ilgiliydi. Uzun paragraflara yer verilmemişti.

Bir yıl boyunca düzenli çalışan ve kelime bilgisi yeterli olan bir öğrenci soruları kolaylıkla çözebilmiştir. Önceki LGS sınavlarında sorulan sorulara göre bu yılki sınavın çok daha kolay olduğu görülmüştür. Soruları dikkatli okuyan, doğru çıkarımlar yapan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri soruların yer aldığı bir sınavdı.