FORMU DOLDURUN

NEDEN MEKTEBİM?

DEVRALINAN MİRAS: MİLLET MEKTEPLERİ

Adını, 1928 yılında ülkenin her köşesini ve toplumun her bireyini eğitmek amacıyla kurulmuş Millet Mekteplerinden alan Mektebim, bugün 61 kampüsü, 204 okulu ve güçlü yapısıyla kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına taşır.

VİZYON

Üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYON

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünya ya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

DEĞERLER

• İnsan odaklıyız • Topluma karşı sorumluluk hissederiz • Açık fikirliyiz, sürekli öğreniriz ve gelişiriz • Yaşamımızın her alanında veriye dayalı bilgiden yararlanırız • Her zaman şeffaf, doğru ve hesap verebilir durumdayız • Yaklaşımcıyız • Evrensel ölçekte başarıya inanırız • Öngörü sahibi olmaya özen gösteririz

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

YABANCI DİL
Mektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür.Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamak da hedefler arasında yer alır.

Mektebim lise yabancı dil program içeriğindeki;
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Question and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair -work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• İş birlikli öğrenme yöntemi
• Communicative language teaching
MEKTEBİM'DE ÇİFT YABANCI DİL: ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ
NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?

Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ? Almanca, dünya genelinde 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dilidir. Ayrıca bilimsel makale ve internet dili olarak da dünyadaki en önemli 2. dil konumunda yer alır.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, Mektebim lise öğrencilerinin yurt dışında hayal ettikleri üniversitelerde okumaları için hizmet verir. Öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere başvuru sürecinde kişisel özelliklerine, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve amaçlarına en uygun üniversite hakkında bilgilendirir. Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, öğrencileri bu süreçte yer alan başvuru koşulları, yurt dışı eğitim ücretleri ve yurt dışı üniversitele rine girişte gerekli olan SAT, ACT, TOEFL VE IELTS gibi dil sınavları hakkında bilgilendirir ve onlara üniversite seçimi, başvuru süreci ve uyum gibi konular da rehberlik eder.

© 2020 Mektebim Okulları Tüm Hakları Saklıdır