FORMU DOLDURUN

YAZ TATİLİ (17 HAZİRAN - 9 EYLÜL 2019)
YARIYIL TATİLİ

  Çocuklar tatilde boşa zaman geçirmek yerine  
  dolu dolu bir programla günlerini değerlendirsin  

 Sabah 
 Sporu 

Güne zinde başlamaları için her sabah, deneyim öğretmenleriyle spor yapıyorlar. Kendilerini, kas becerilerini daha iyi tanıyorlar.

 Yaşam 
 Becerileri 

Sosyal hayata dair pratik becerilerini geliştirmeleri için neden sonuç ilişkisi odaklı çalışmalarla kendilerini geliştiriyorlar.

 STEM 
 Çalışmaları 

Okul döneminde farklı derslerde (mesela matematik ve tarih) öğrendikleri bilgileri bir arada kullanıp kendilerine verilen eğlenceli konularda çözümler üretiyorlar. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar.

 Matematik ve 
 Dil Atölyeleri 

Okul döneminde öğrendiklerini unutmamak için eğlenceli ve güncel örneklerle bilgi tekrarı yapıyorlar.

 İngilizce 

İngilizceyi güncel örneklerle sırada oturarak değil, arkadaşlarıyla oynarken, eğlenirken öğreniyorlar. Bilgilerini ders çalışarak değil yaşayarak pekiştiriyorlar.

 Drama 

Rollere girerek, yarattığımız farklı durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini deneme yanılma yöntemi ile buluyorlar.

 Görsel 
 Sanatlar 

İleride ne yaparlarsa yapsınlar bir estetik anlayışı ile yapmaları için uygarlığın başından günümüze kadarki sanat ve estetik akımlarını en güncel dille onlarla paylaşıyoruz.

 Müzik 

Müzik atölyeleriyle hayata sanatın gözünden bakmayı öğrenen çocuklar, farklı enstrümanları tanıyarak ilgi alanlarını genişletiyorlar.

 Eğitici Oyunlar ve 
 Fiziksel Etkinlikler 

Eğitici oyunlarla öğrenmenin en eğlenceli halini keşfetmelerini sağlıyor, fiziksel etkinliklerle gelişimlerine destek oluyoruz.

 Yüzme 

Vücutlarındaki tüm kasları çalıştırırken yazın tadını en güzel şekilde çıkarabilecekleri havuz etkinliklerine katılıyorlar.

NEDEN MEKTEBİM?

DEVRALINAN MİRAS: MİLLET MEKTEPLERİ

Adını, 1928 yılında ülkenin her köşesini ve toplumun her bireyini eğitmek amacıyla kurulmuş Millet Mekteplerinden alan Mektebim, bugün 61 kampüsü, 204 okulu ve güçlü yapısıyla kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına taşır.

VİZYON

Üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bir eğitim kurumu olmak.

MİSYON

Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünya ya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olmak.

DEĞERLER

• İnsan odaklıyız • Topluma karşı sorumluluk hissederiz • Açık fikirliyiz, sürekli öğreniriz ve gelişiriz • Yaşamımızın her alanında veriye dayalı bilgiden yararlanırız • Her zaman şeffaf, doğru ve hesap verebilir durumdayız • Yaklaşımcıyız • Evrensel ölçekte başarıya inanırız • Öngörü sahibi olmaya özen gösteririz

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

YABANCI DİL
Mektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür.Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamak da hedefler arasında yer alır.

Mektebim lise yabancı dil program içeriğindeki;
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Question and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair -work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• İş birlikli öğrenme yöntemi
• Communicative language teaching
MEKTEBİM'DE ÇİFT YABANCI DİL: ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ
NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?

Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ? Almanca, dünya genelinde 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dilidir. Ayrıca bilimsel makale ve internet dili olarak da dünyadaki en önemli 2. dil konumunda yer alır.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, Mektebim lise öğrencilerinin yurt dışında hayal ettikleri üniversitelerde okumaları için hizmet verir. Öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere başvuru sürecinde kişisel özelliklerine, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve amaçlarına en uygun üniversite hakkında bilgilendirir. Mektebim Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, öğrencileri bu süreçte yer alan başvuru koşulları, yurt dışı eğitim ücretleri ve yurt dışı üniversitele rine girişte gerekli olan SAT, ACT, TOEFL VE IELTS gibi dil sınavları hakkında bilgilendirir ve onlara üniversite seçimi, başvuru süreci ve uyum gibi konular da rehberlik eder.

© 2020 Mektebim Okulları Tüm Hakları Saklıdır