Pogem Hakkında

Mektebim Koleji Rehberlik Birimi çalışmaları ‘POGEM (Pozitif Gelişim Merkezi)’ çatısı altında yapılmaktadır. Bu çerçevede pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapılmaktadır. Pozitif psikolojinin amacı, insanların yaşamda mutluluğu ve hayatın anlamını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bir başka ifadeyle insanların daha mutlu ve daha anlamlı bir hayat yaşamalarına katkı sağlamaktır. Bugüne kadar, bu doğrultuda ortaya konulanlar, pozitif psikolojinin insanın iyi oluşuna olumlu katkısını göstermiştir.

Sitenin kuruluş amacı ise POGEM çalışmalarımızın tüm veli ve öğrencilere ulaşmasını sağlamaktır. Özellikle pandemi döneminde ev ortamını düzenleme ve stres yönetimi becerilerini, bireysel rehberlik desteği ile tüm herkese sunabilmeyi amaçlıyoruz.