EĞİTİM 4.0

Endüstri 4.0 - Dünyayı Oku

TÜRKİYE'NİN
EĞİTİM GENİ DEĞİŞİYOR

DÜNYA İLE BİRLİKTE GELECEK DE DEĞİŞİYOR. “MEKTEBİM”LİLER İSE BU DEĞİŞİMİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.

ÖN KAYIT FORMU
Eğitim 4.0 - Türkiye'nin Eğitim Geni Değişiyor

Eğitim dünyasına kazandırdığımız yeniliklerle çocuklarımızın kuracağı aydınlık geleceğin temellerini bugünden atıyoruz. Her gün okulda öğrettiğimiz bilgileri kullanarak yepyeni teknolojiler geliştiren bilim insanlarını gördükçe, eğitim yaklaşımımıza olan inancımız bir kez daha pekişiyor.

Günümüzde önemli olanın sadece bilgiye ulaşmak değil, onu deneyimsel uygulamalarla özümseyebilmek ve üretime çevirebilmek olduğunun farkındayız. Bu çevrimin her adımını Endüstri 4.0 ve Bütünsel Eğitim Modeli’yle entegre bir şekilde kurgulayarak çocuklarımıza üretme becerisi kazandırıyoruz. Çünkü üretebilen bir nesil 21. yüzyıl becerilerini kullanarak başarıyı hayatının bir parçası hâline getirebilir.

Şimdi, “Türkiye’nin Eğitim Geni”ni değiştirme vizyonumuzu hayata geçirmek için ilk adımı atıyoruz. Endüstri 4.0, Küresel Farkındalık, E-STEM ve Elektronik Tasarım gibi derslerimizle geleceğe yön veriyoruz. Sürekli farklılaşan ortam ve şartlara uyum sağlayacak hatta bu ortam ve şartları kendisi belirleyecek bireyler yetiştirmek için eğitim sistemimizin sınırlarını genişletiyoruz. Eğitimin kuramsal dünyasını deneysel bir platforma taşıyor ve yıllarca sürecek bir dönemi başlatıyoruz. Biliyoruz ki bir gün, gelecek “Mektebim”lilerin ellerinde şekillenecek.

“Mektebim”liler değişime ayak uydurmakla kalmıyor, onu yönlendiriyor. Eğitim dünyasının dijitalleşen haritaları artık çizilmiyor, kodlanıyor. Böylesine yeniliklerle dolu bir ortamda biz de Eğitim 4.0 yaklaşımımızla bilgiyi üretimin hammaddesine dönüştürüyoruz. Sadece bilen değil, bilgin çocuklar yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.