Yenilikçi Eğitim Programları

M+ Station
Düşünme Becerileri ve zekâ oyunlarını kapsayan, etkinlikleri haftalık çalışma programları hâlinde sunan, her seviye sonunda ölçme değerlendirme formları ile raporlamanın ve takibin sağlandığı, öğretmen ve aileler için özel hazırlanan kılavuz kitap ve etkinlikleri içerisinde bulunduran, süre ve kazanımların belirlendiği, okul öncesinden 4. sınıf seviyesine kadar hazırlanmış, kapsayıcı bir eğitim paketidir.

Yarı Kodlama
5 ve 6 yaş öğrencilerine materyaller ile sorun çözmeyi öğretmeyi amaçlayan bir programdır. Ayrıca öğrenciler yaş seviyesine uygun olarak hazırlanmış olan devre tasarımları ile öğrencilere elektronik tasarım konusunda da bilgi ve beceri kazandırılır. 

İnovasyon
Öğrencinin hayal gücünün desteklenmesi, kreatif çözümler üretebilmesi için farklı malzemeler kullanarak ürünler ortaya koymaları sağlanmaktadır. İnovatif düşünce sayesinde girişimcilik desteklenmektedir.

Eğitsel Oyunlar
Öğrencinin bireysel ve grup oyunları ile oyun tasarımı yapabilmesi, oyun kurabilmesi, kurulan oyuna dâhil olma ve başladığı oyunu sürdürme kazanımları elde etmesiyle; temalar doğrultusunda oynanan kurallı oyunlarda verilen kazanımların öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Okuma  - Yazmaya Hazırlık
Algılayabilme, dikkat toplama, el-göz koordinasyonu, kalem tutma becerisi geliştirme, nesneler arasında ilişki kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Deney Zamanı
Öğrencinin merak duygusunu tetikleme, bilgiyi bulma, veri toplama ve veriden yararlanarak sonuca ulaşma becerisi edindirilmektedir.

SanART Kids
Oyun hamuru ve killerle ürün oluşturan çocuğun el-göz koordinasyonu artırılarak ince motor kaslarının gelişimi sağlanmaktadır. Bireysel yaratıcılığı ile öğrencinin hayal gücü ve öz saygısı da gelişmektedir.

İlkokula Hazırlık
Mektebim’de uygulanan “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile okul öncesi öğrencilerimizin, tüm gelişim alanlarını tamamlayarak ilkokul  kademesine tam  donanımlı  geçmesi  için  birçok çalışma yapılmaktadır.

- Akademik  anlamda  öğrencilerimizin yıllık  hedeflere  ulaşmasını sağlama
- Öğrencilerimizin  bireysel  özelliklerini  keşfetme ve geliştirme
- Sosyal  kampanyalar düzenleyerek  öğrencilerimizde  sosyal  bir bilinç oluşturma
- Kas  gelişimlerini  destekleyici  çalışmalar yaparak yazı yazma  çalışmalarına  geçişi kolaylaştırma
- İlkokul  öğrencileri  ile  ortak çalışmalar yapma
- İlkokul öğretmenleri ile ilkokul sınıflarında ders yaparak ilkokula hazır olma, okuma  yazma  çalışmaları yürütülmektedir.