Genel Eğitim ProgramlarıBeden Eğitimi
Hareket becerisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen önemli bir etkendir. Doğumla başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden insan hareketi, basit refleksif hareketlerden oldukça karmaşık hareketlere kadar gelişim gösterir.

Beden eğitimi ve sporun başlangıç noktasında, önce insan ve insanın ilk temel hareketleri bulunmaktadır. Bu hareket formları; yürüme, koşma, tırmanma, çömelme, dönme, yuvarlanma, aşma, asılma, engel altından geçme, sallanma, atma, atlama, zıplama, çekme, itme, uzanma, eğilme gibi hareketlerdir.  Bu hareketlere göre hazırlanan eğitim müfredatımız. İlkokul, ortaokul ve lisede verilen beden eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. 


Görsel Sanatlar
Proje bazlı çalışma stilimiz ve farklı duyulara hitap eden sanat etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz soyut düşüncelerini somutlaştırma imkânı bulur. Ürün oluşturmanın keyfini yaşar, farklı yöntem ve teknik kullanarak oluşturduğu sanatsal çalışmalarla ince motor kaslarını geliştirir. İki ve üç boyutlu sanatsal çalışmalarla öğrencilerimizin hayal dünyaları, özgünlükleri, yaratıcılıkları, görsel algıları ve estetik duygularının gelişimi desteklenir. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizin farklı yöntem ve teknik kullanarak;
El-göz koordinasyonu,
Sanata ve sanatçıya yönelik bakış açısı geliştirebilme,
İnce motor kas becerilerinin gelişimi,
Kendilerini dolaysız ifade yeteneği gibi becerileri kazanmaları desteklenir.

Drama
Öğrencinin en doğal öğrenme biçimi olan oyun yöntemi ile kurgulanmış drama sayesinde, yaratıcılığı harekete geçirilerek, kendini ifade edebilmesi sağlanmaktadır. Oyun bilişsel becerilerin gelişmesini sağladığından oynayan çocuk öğrenmektedir.

Müzik
Erken yaşlarda verilen müzik eğitimi öğrenciye; sosyalleşme,  dinleme, kendini ifade edebilme, ritim duygusu oluşturma, bireysel ve grupla hareket edebilme becerileri ve özgüven kazandırmaktadır. Orff yöntemi ile öğrencide ki yaratıcılık ortaya çıkarılırken ana dil ve yabancı dil gelişimleri de pekiştirilmektedir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Günlük yaşamdaki nesne ve olaylarla ilgili sohbetler, öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler ile yapılan dersler, öğrencinin ana dilini akıcı ve kurallarına uygun biçimde kullanabilmesini destekleyerek, zihinsel gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Ana dilini etkin kullanan öğrencilerin yabancı dil gelişimi de daha hızlı seyretmektedir.

Matematik  -  Sayma Zamanı
Okul öncesi dönemde çocuğun ilk deneyimleri, daha sonraki yıllarda kazanması gereken ve yazılı sembollerle ifade bulan formal matematiğin temellerini oluşturmaktadır. Kıyaslama, eşleştirme, betimleme, örüntü oluşturma, sınıflama, sıralama, rakamları tanıma, yazma, ritmik sayma gibi konularda öğrencilerin gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine zemin hazırlamaktadır.

Yaratıcı Düşünme
Yaratıcı düşünmeyi ve hayal gücünü destekleyerek çocukların kendilerini ve çevrelerini anlamaları, yeni bağlantılar kurabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri, hızlı çözüm üretebilmeleri sağlanmaktadır.

Sanat Etkinliği
Sanat eğitimi öğrencilerin estetik becerilerini geliştirmelerine ve duygularını ifade etmelerine dayanmaktadır. Etkinliklerle çalışmayı yaparken öğrencinin neler düşündüğü sorularak özgüveninin gelişmesi sağlanmaktadır.