Kulüpler, Gezi ve EtkinliklerÖğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve ona uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları Mektebim’in önemli bir parçasıdır.

Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayat ile bağdaştırmasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi, yeni kazanımlar için transfer edilebilmesini de kolaylaştırmaktadır. Yaş grubu ve kazanım hedefleriyle örtüşecek biçimde oluşturulan sergi, müze, bienal, doğal ortam, tarihî binalar ve anıtlara yapılan gezilerle yaşadığı kenti, kentin tarihini, klasik ve günümüz sanat eserlerini tanımaya başlayan çocukta estetik duyarlılık oluşturularak, üretim atölyeleri, fabrikalar, iş yeri ziyaretleri ile günlük yaşam becerileri geliştirilmekte, gözlem ve deneyimlerini sınıf içinde paylaşması sağlanmaktadır.


Okul Öncesinde Kulüpler
- Satranç Kulübü
- Temel Jimnastik Kulübü
- Mini Golf Kulübü
- Yüzme Kulübü
- Bale Kulübü
- Orff Eğitim Kulübü
- Body Percussion Kulübü
- 3 Boyutlu  Sanat Kulübü
- Art & Craft Club
- Drama Kulübü
- Basketbol Kulübü
- Cup Game
- Boomwhackers
- Drama
- İki Boyutlu Sanat Atölyesi
- Üç boyutlu Sanat Atölyesi
- Ebru/Marbling