Yenilikçi Eğitim ProgramlarıYarı Kodlama ve Elektronik Tasarım
İlkokul öğrencilerine materyaller ile problem çözme, algoritmik düşünme becerileri kazandırma ve bu yetkinliklerin çocukların yaşamlarına yansıması sağlanarak üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler yaş seviyesine uygun olarak hazırlanmış olan devre tasarımları ile öğrencilere elektronik tasarım konusunda da bilgi ve beceri kazandırılır.

E-STEM
3 ve 4. sınıflarda bilişimle üretim becerisi kazanan öğrenciler, matematik ve fen derslerinde edindikleri kuramsal kazanımları; kodlama, 3D tasarım ve robotik tasarım becerileri ile birleştirerek gerçek hayat sorunlarına çözüm üretmeye başlamaktadır.

Finansal Okuryazarlık
1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan matematik dersiyle ilişkilendirilerek, çocukların ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesinde farkındalık oluşturulması ve basit hesaplamalar yaparak bütçe, tasarruf, harcama gibi kavramları öğrenmesi sağlanmaktadır.

Küresel Farkındalık
Küresel Farkındalık dersi çocuğun yaşadığı dünyayı ve ülkesinin iklimini, kültürünü, oyunlarını, geleneklerini, ikonik tarihî eserlerini, müziklerini tanıması amacıyla konumlandırılmış temelde genel kültür içerikli bir derstir. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bireyi etkileyen küresel ısınma, canlı varlığının sürdürülebilmesi, çevrenin korunması, bireysel hakların korunması gibi global ve ulusal konu başlıklarını kapsamaktadır.

M+ STATION
Düşünme Becerileri ve zekâ oyunlarını kapsayan, etkinlikleri haftalık çalışma programları hâlinde sunan, her seviye sonunda ölçme değerlendirme formları ile raporlamanın ve takibin sağlandığı, öğretmen ve aileler için özel hazırlanan kılavuz kitap ve etkinlikleri içerisinde bulunduran, süre ve kazanımların belirlendiği, okul öncesinden 4. sınıf seviyesine kadar hazırlanmış, kapsayıcı bir eğitim paketidir. 

Matematik
Matematiksel kavram ve esaslar üzerine kurulan etkinliklerle analitik düşünmenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Müzik
Müzik eğitimiyle, öğrencilerin iç ve dış çevresiyle etkileşime geçerek istenen yönde davranışlar oluşturmaları amaçlanır. Yapılandırılmış olan ses eğitiminde öğrencilerin ses sağlığını da gözeterek sesi en doğru biçimde kullanmaları sağlanır. 

Bilime Yolculuk - Laboratuvar
Sınıf öğretmeni gözetiminde yapılan deneylerle öğrencilere gözlem yeteneği kazandırılır. Öğrenciler, bu deneyleri sınıf öğretmeniyle birlikte yapar ve deney sonrasında gözlemlerini paylaşırlar. Bilime Yolculuk dersi diğer derslere paralel olarak hazırlanmış ayrı bir kitapla yürütülür.