Merkezi Sınava Hazırlık ProgramıMektebim’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık programı 7. sınıfta başlamaktadır. Ders programı ve ders dağılımı 2 yıl Kesintisiz Sınava Hazırlık anlayışı esas alınarak oluşturulmuştur. 7. sınıf Yaz Kampı-Yoğun Dönem Programı, okullar resmî olarak açılmadan iki hafta önce başlar ve okul açılana kadar toplam 60 saat ders şeklinde yapılmaktadır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş şekilde Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu (cumartesi günü) 5 ders saati, ders ve sınav yapılarak program 5,5 gün olarak uygulanmaktadır. Hafta içi soru çözüm saatleri ve hizalama amaçlı dar grup etütleri yapıldığı gibi, öğretmenler yaptığı sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirirler.

8. Sınıf Yaz Kampı - Yoğun Dönem Programı
Okullar resmî olarak açılmadan üç hafta önce başlayarak okul açılana kadar toplam 90 saat ders olarak uygulanmaktadır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş şekilde Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu (cumartesi günü) 5 ders saati, ders ve sınav yapılarak program 5,5 gün olarak uygulanmaktadır. Hafta içi soru çözüm saatleri ve hizalama amaçlı dar grup etütleri yapıldığı gibi, öğretmenler yaptığı sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirirler.

Deneme Sınavları/Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık
Etütler; 8. sınıflara 32 adet, 7. sınıflara 12 adet, 6. sınıflara 8 adet, 5. sınıflara 8 adet deneme şeklinde uygulanmaktadır. Mektebim’de 7. sınıfa devam eden öğrenciler, okullar açılmadan önce Ağustos ayından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık derslerine başlamaktadır. Nisan ayının sonu itibarıyla 7. sınıf öğrencileri ile 7. sınıf konuları tamamlanmaktadır. Mayıs ve Haziran aylarında 8. sınıflar için Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık konuları anlatılarak, 8. sınıfa devam eden öğrenciler okullar açılmadan, Ağustos ayında Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık derslerine başlamaktadırlar. Ara tatilde 7 ve 8. sınıf öğrencilerine etütler uygulanmaktadır. Ayrıca 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine cumartesi günleri etütler uygulanır.