Dijital Eğitim PlatformuDijital Eğitim Platformu’nun temel amacı; 21. yüzyıl gerekliliklerinin bilinmesi ve bu doğrultuda öğrencilere analiz ve sentez yapabilen, modelleyebilen ve sunabilen bir eğitim ortamı hazırlanmasıdır.

Mektebim’de 3. sınıftan 12. sınıfa kadar olan her seviyede dijital eğitim uygulanmaktadır.
- 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlar.
- Araştırmacı ve sorgulayıcı ortama zemin hazırlar.
- Öğrencilerin kalıcı öğrenmesini sağlar ve yaratıcılıklarını kolaylaştırır.
- Öğrencilerin yaratıcı düşünmesini teşvik eder, destekler ve model olur.
- Öğrencilerin anlama, düşünme ve planlama süreçlerine ilişkin düzeylerini netleştirmek amacıyla iş birliği araçlarını kullanarak görüşlerini açıklamalarına teşvik eder. Öğrenciler yüz yüze ve sanal ortamlarda iş birliği ve iletişim kurmalarına yardımcı olur.
- Öğrencinin her yerden kesintisiz bilgi ulaşımına imkân verir. Güçlü altyapısı ile eğitime entegre bir sistemdir.