Yenilikçi Eğitim ProgramıKODLAMA / E-STEM
Endüstri 4.0'ın gerekliliği olan herkesin bir kodlama dili biliyor olması mantığı üzerine kurulan ders içeriğimizde öğrencilerimize son yılların en geçerli yazılım dili Python öğretilmektedir. Bu dersin amacı, temel kodlama eğitimi ile öğrencilerin teknoloji bazlı ürün ve hizmetleri üretebilmesini ve projelendirebilmesini sağlamaktır. Ders M-Lead dersleriyle bütünsel olarak ilerlemektedir.

M-Lead (Mektebim Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim Modeli) 
M-Lead Eğitim Modeli, Türkiye’de en hızlı büyüyen eğitim kurumlarından biri Mektebim tarafından geliştirilmiştir ve M-Lead Bölümü tarafından yürütülmektedir. M-Lead Eğitim Modeli, Mektebim’de lise düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış yenilikçi, girişimci ve dünya vatandaşı olma bilinci yüksek, 21. yüzyıl becerilerine hâkîm öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modelidir. M-Lead Eğitim Modeli; İş Hayatı, Girişimcilik, Liderlik ve Akademik olmak üzere 4 ana modülden oluşur. Her bir modül öğrencilerin o alandaki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla kurgulanmış bir mentörlük sistemiyle yapılandırılmıştır.
- Sınıf İş Dünyası Eğitimi
- Sınıf Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi
- Sınıf Kariyer Eğitimi

M-LEAD Usta - Çırak (Mentör-Mentee) Sistemini Oluşturan Proje, Etkinlik ve Uygulamalar

İş Hayatı
“Rol Modelim”
Kendi alanında başarılı profesyonelleri öğrencilerle buluşturan etkinliklerin (seminer, çalıştay, panel, ders anlatımı vb.)  tamamına verilen isimdir. Her kampüs her dönem bu etkinlikleri düzenler. Etkinlikler, Öğrenci Konseyi ve M-Lead öğretmeni tarafından organize edilmektedir.

Kariyer Deneyimi
9. sınıftan itibaren öğrencilerin ara tatil veya yaz tatillerinde yaptıkları kariyer deneyimleridir. Öğrenciler seçtikleri meslek dallarının çalışma ortamlarında en az 1 gün, en fazla 1 hafta süreyle gözlem yapar ve çalışırlar. Kariyer deneyimi sonrasında öğrenci, kendini değerlendirdiği bir form  (Öğrenci  Öz  Değerlendirme Formu) doldurur. Öğrenciye deneyim sırasında mentörlük eden profesyonel tarafından da Kariyer Deneyimi Değerlendirme formu doldurulmaktadır. Formlar M-Lead öğretmeni tarafından dağıtılır ve öğrenci, formları doldurduktan sonra M-Lead öğretmenine teslim eder. Bu formlar öğrenci dosyasına eklenmektedir.

Girişimcilik
İş Projeleri Yarışması ve İnovasyon Kampı Fikrinle Gel İş Projeleri Yarışması, Mektebim lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen bir iş fikri yarışmasıdır.  Aralık ayında başvuruları başlayan yarışma Nisan ayında yapılan final bölümüyle tamamlanır ve en iyi 3 fikir sahibi öğrenciye “Mektebim Zirvedekiler” konferansında ödülleri verilmektedir. Yarışmada finale kalan öğrenciler İnovasyon Kampı’na davet edilmektedir.

Liderlik
Öğrenci Konseyleri Çalışmaları Her kampüsün “Öğrenci Konseyi” liderleri demokratik bir seçimle seçilir. İlk hafta öğrenciler okullarında seçim kampanyası yürütür. Konsey, 1 başkan ve 4 alt başkanlıktan oluşur. Öğrenci Konseyleri sayesinde her öğrencinin  okul  yönetimine dâhil olabilme hakkı olur. Öğrenci Konseyleri, yıl içinde projeler üreten, okulun öğrencilerini bu projelere dâhil eden, uluslararası ve ulusal toplumsal duyarlılık projeleri ile insanî meselelerde farkındalık yaratan bir öğrenci oluşumudur. Her akademik yılın Kasım ayının başında tüm kampüslerde konsey yapısı kurulur. Başkanlıklara adaylığını koyan öğrenci ve öğrenci velileri, görevlerinin gerekliliklerini kabul  ettikleri bir sözleşme imzalar. Görev süreleri 1 yıldır. M-Lead dersinde akademik olarak destekledikleri kariyer planlamalarını, konsey çalışması altında pratiğe dökerken, aynı zamanda kişisel bilgi ve becerilerini de geliştirmiş olurlar.

Öğrenci Senatosu
Senato, kampüste eğitimine devam eden geçen yılın Başkan ve Başkan Yardımcıları’ndan oluşmaktadır. Yeni mezun olmuş eski Başkan ve Başkan Yardımcıları da aynı zamanda senato üyesidir ve Mezunlar Birliği projelerinde aktif rol alarak Mezunlar Birliği Başkanı ile iş birliği içinde çalışmaktadır.

Mezunlar Birliği
Mektebim Mezunlar Birliği 2015 yılında kurulmuştur. Mezunlar Birliği’nin amacı, Mektebim öğrencileri ve mezunları arasında  dayanışmayı  artırmak,  mezun  öğrencilerin  deneyimlerini  mevcut  lise öğrencileri ile paylaşmalarını sağlayarak, öğrenciler arasında eğitimsel ve mesleki anlamda güçlü bir birliktelik sağlamaktır. Mektebim Mezunlar Birliği, her yıl mezunlara yönelik yaptığı sosyal, kültürel, bilimsel ve kariyer planlamasına yönelik etkinliklerle mezun ağını güçlendirerek bu geleneği yeni nesillere aktarmayı amaçlamaktadır.

M-Lead Gelecek Simülasyonu
11. sınıf öğrencilerinin gerçek bir üniversite sınavı, tercih dönemi ve üniversite ortamını yaşamaları için tasarlanmış bir projedir. Proje kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavları öncesinde 11. sınıf öğrencilerine kampüslerinde gireceği bir deneme sınavı uygulanmaktadır. Öğrencilerin, bu sınavdan aldıkları puanlarla, anlaşmalı üniversitelerde tercih edecekleri ilgili bölümlere yerleştirmeleri yapılmaktadır. Mayıs ayı içinde yerleştikleri ilgili bölümlerde derslere girerek gerçek üniversite deneyimi yaşamaları amaçlanmaktadır.

Bitirme Projesi
11.sınıfların sene sonuna kadar hazırlayıp M-Lead öğretmenlerine teslim ettikleri 5, 10 ve 15 yıllık akademik ve kariyer planlamalarını sundukları portfolyo çalışmalarıdır. Bitirme projelerinde öğrencilere aileleri, mezunlar ve M-Lead öğretmenleri mentörlük etmektedir.

Akademik Temelli Dersler
Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Diller, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik.