Mektebim Sınav Hazırlık ProgramıMektebim’in temel hedeflerinden biri de öğrencilerini bir üst öğretim kurumu olan üniversiteye ve ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu nedenle 9. sınıf itibarıyla,  sınav bilinci oluşturulur; öğrenciler için öğrenme ve YKS ön hazırlık süreci başlar. 11.sınıf itibarıyla ise üniversite hazırlık programı uygulanmaktadır.

TYT - AYT Hazırlık Programı
11.sınıflara, yaz döneminde okullar açılmadan önce 3 hafta, ara tatil döneminde ise ilk hafta yoğunlaştırılmış program uygulanmaktadır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite Hazırlık Programı devam etmektedir. Hafta sonu (cumartesi günü) 5 saat ders ve sınav yapılarak program 5,5 gün olarak devam etmektedir. Hafta içi soru çözüm saatleri ve hizalama amaçlı dar grup etütleri yapıldığı gibi, öğretmenler yaptığı sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirirler. Sene başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavının dışında yıl içinde toplam 40 deneme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavların 20 adedi birinci oturumdan (TYT), diğer 20 adedi ikinci oturumdan (AYT) oluşmaktadır. Öğretmenler, yıl boyunca yapılan deneme sınavlarıyla, üniversite hazırlık sürecinde ulaşılması amaçlanan hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek öğrencinin gelişim düzeyini takip etmektedir. TYT/AYT deneme sınavları, tüm kampüslerde eş zamanlı gerçekleştirilir. Deneme sınavları sonrasında elde edilen analiz raporları ile öğrencilerin akademik gelişimi takip edilerek hedef belirleme, motivasyon ve kariyer planlama süreçleri yönetilmektedir.

Deneme Sınavları
Üniversite hazırlık sürecinde, yıl boyunca yapılan deneme sınavlarıyla, ulaşılması beklenen hedefler ve öğrencinin akademik gelişimi analiz edilir. Deneme sınavları Mektebim’in tüm okullarında eş zamanlı gerçekleşir. Deneme sınavları sonrasında elde edilen analiz raporları öğrenci ve velilerle paylaşılmaktadır.

Sınava Hazırlık Etütleri
11 ve 12. sınıf öğrencilerine yıl boyunca hafta içi ders programına entegre edilmiş hazırlık dersleriyle birlikte, cumartesi günleri de YKS hazırlık dersleri verilmektedir. Yaz dönemi ve ara tatil döneminde de yoğunlaştırılmış hızlandırma programları uygulanmaktadır.

Etütler
Mektebim’de etüt, ek ders ve ders dışı çalışmalar ihtiyaca yönelik olarak planlanarak uygulanmaktadır. 9 ve 10. sınıflarda, 15 günde bir cumartesi günü tekrar amaçlı ek ders çalışması yapılır. Yapılan sınavlar ve sınıf içi uygulamalarda elde edilen gözlemler sonucunda sınıf ortalamasından geri olan öğrencileri hizalamak amacıyla hafta içi ders bitiminde etüt çalışması yapılır. Yapılacak etüt çalışmaları benzer ihtiyaca sahip olan öğrencilerden oluşturulacak 4-5 öğrenciden oluşan dar gruplara yapılacağı gibi bireysel olarak da yapılabilmektedir.

İzleme Sınavları
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde eşzamanlı uygulanan ve o tarihe kadar işlenen konulardan oluşmuş tarama sınavları olup amaç öğrencilerin ünitelerdeki kazanımları konusundaki analizin ve değerlendirmenin yapılmasını sağlamaktadır.

Deneme Sınavları
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde eş zamanlı uygulanan yıl içindeki tüm konuları kapsayan sınavlardır. Öğrenci sınav karnelerinde Türkiye geneli, okul, sınıf düzeyi başarı sıralaması ve yanlış cevapladığı sorunun kazanımına kadar analiz edilerek, ölçme değerlendirme birimi tarafından okul idaresiyle paylaşmaktadır. Koç Öğretmeni aracılığıyla öğretmenlere, öğrenciye ve veliye bilgi ulaştırılmaktadır. İhtiyaca göre rehber öğretmen ve ders öğretmeni eşliğinde çalışma planlaması yapılarak, 11. sınıflara yaz döneminde okullar açılmadan önce 2 hafta; ara dönem de ise ilk hafta yoğunlaştırılmış program uygulanmaktadır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite Hazırlık Programı devam etmektedir. Hafta sonu (cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5,5 gün olarak devam eder. Hafta içi soru çözüm saatleri ve hizalama amaçlı dar grup etütleri yapıldığı gibi, öğretmen yaptığı sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirir. Sene başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavının dışında yıl içinde, 7 adet TYT deneme sınavı, 7 adet AYT deneme sınavı, 1 adet simülasyon deneme sınavı olmak üzere toplam 16 deneme sınavı uygulanmaktadır.


DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU
Dijital Eğitim Platformu’nun temel amacı; 21. yüzyıl gerekliliklerinin bilinmesi ve bu doğrultuda öğrencilere analiz ve sentez yapabilen, modelleyebilen ve sunabilen bir eğitim ortamı hazırlanmasıdır.

21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlar.
Araştırmacı ve sorgulayıcı ortama zemin hazırlar.
Öğrencilerin kalıcı öğrenmesini sağlar ve yaratıcılıklarını kolaylaştırır.
Öğrencilerin yaratıcı düşünmesini teşvik eder, destekler ve model olur.
Yüz yüze ve sanal ortamlarda öğrencilerin iletişim içinde olmasını sağlar.
Big data analizine olanak sağlar.
•       Öğrencinin her yerden kesintisiz bilgi ulaşımına imkân verir.
Güçlü altyapısı ile eğitime entegre bir sistemdir