Mektebim'de Yabancı Dil EğitimiMektebim’in çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşımaktadır. Öğrencilerimiz, İngilizce’yi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebilecekleri şekilde kurgulanan eğitim sistemi ile edindikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilmekte ve günlük hayat içerisinde rahatlıkla kullanabilmektedir. Yabancı dil eğitimi; ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil eğitimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilmektedir.


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizce’ye de ne kadar erken yasta başlanırsa öğrenme o ölçüde hızlı gerçekleşecektir.


İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMI
Mektebim’de, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle Yürütülmektedir. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturmaktadır. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yasam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.


OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİKLERİ

1. Gösteri (Demonstration)
2. Soru-cevap (Question and answer)
3. Drama ve rol yapma (Drama and role play)
4. Benzetim (Simulation)
5. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
6. Pandomim (Miming)
7. Dilsel yöntem (Audiolingual method)
8. Görsel yöntem (Audio-visual method)
9. Hikâye anlatma (Storytelling)
10. Acting out
11. İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırmaktadır.


İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİKLERİ

1. Gösteri (Demonstration),
2. Soru-cevap (Question and answer)
3. Drama ve rol yapma (Drama and role play)
4. Benzetim (Simulation)
5. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
6. Pandomim (Miming)
7. Dilsel yöntem (Audiolingual method)
8. Görsel yöntem (Audio- visual method)
9. İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method)
10. Tüm fiziksel tepki yöntemi (Total physical response) gibi teknikler
11. Hikâye anlatma (Storytelling)
12. Dinleme aktiviteleri (Listening activities)
13. Görsel okuma (Visual reading) gibi etkinliklerle deMektebim’ de Çift Yabancı Dil “ÇOK DİLLİ, ÇOK KÜLTÜRLÜ”
Mektebim’de, ilkokul 2. sınıftan itibaren, 2. yabancı dil eğitiminde İspanyolca ve Almanca dilleri seçenekli olarak verilmektedir.


NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?
19 ülkenin ana dili olan İspanyolca, 600 milyona yakın kişi tarafından konuşulmaktadır. İngilizce’den sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dil olarak yer almaktadır.


NEDEN ALMANCA EGİTİMİ?
Almanca, 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biridir. Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olması nedeniyle de etkin Almanca bilgisi, iş dünyasında önemli avantajlar sağlamaktadır.


YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEMEL AMAÇLAR;

Yabancı dil seviyesini Avrupa Dil Birliği seviyesinde tutmak
Dersleri dijital materyallerle desteklemek
Cambridge sınavlarında elde edilen başarıları devam ettirmek
Her kampüste uluslararası bir proje yürütmek


ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI
En az bir yabancı dilde kendini ana dili kadar iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Mektebim’de, ortaokul eğitimi boyunca İngilizce ve 2. yabancı dil eğitimi devam etmektedir. Sınıfta toplam ders saati sayısının % 35’ini birinci yabancı dil olan İngilizce oluşturmaktadır. Ortaokulda, diğer sınıflarda olmayan İngilizce ders saati sayısı, sınıf “Hazırlık Yılı” şeklinde konumlanmıştır.


LİSE EĞİTİM PROGRAMI
Mektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework  of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülmektedir. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturmakta ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamaları hedeflenmektedir. Öğrenciler, yarı akademik ve akademik içerikleri inceleyerek kazanımlara sahip olmakta ve yurt dışı eğitimi için şart olan dil yeterlilik sınavlarına hazırlık yapmaktadır.ORTAOKUL VE LİSE YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİKLERi

Gösteri (Demonstration)
Soru-cevap (Question and answer)
İçerik inceleme (Content Based Learning)
Benzetim (Simulation)
İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
Pandomim (Miming)
Dilsel yöntem (Audiolingual method)
Görsel yöntem (Audio-visual method)
İş birlikli öğrenme yöntemi
Communicative language teaching method gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırmaktadır.ULUSLARARASI SINAVLAR
Öğrencilerin uluslararası bir sınav ile değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi gereken yönlerinin tespit edilmesi için Cambridge English Sınavları, 3. sınıftan itibaren “Starters Sınavı” ile tamamlanmaktadır. Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavları, eğlenceli ve ilgi çekici içeriğiyle öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Young Learners sınavlarıyla öğrencide oluşturulan temeli, akademik bir düzeye taşıyan KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) ve FCE (First Certificate in English) sınavları ise ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde, kendi gelişimlerini adım adım takip etme fırsatı sunmaktadır.