Mektebim'de Yabancı Dil EğitimiDil, yaşayan bir  varlıktır  ve  zaman  içinde hem değişir hem gelişir. Bu anlayışla Mektebim'de dil; belirli  kalıplar, yapılar formüle edilerek ezberletilmez.  

Okulumuzda, her öğrencinin ihtiyacı gözetilerek yabancı dil öğretiminde gerçek yaşam koşullarında lazım olacak dil yapılarını edinmesini sağlamak en önemli hedeflerden biridir.  Günümüz dil öğrenim yaklaşımları öğrenci, amaç ve sonuç odaklı bir şekilde sınıflarda uygulanır. Öğrencilerimizin kendi öğrenme süreçlerinin de farkında olarak yaşına ve ihtiyaçlarına göre yaşamsal ve anlamlı diyaloglar  içinde olmaları en önemli önceliğimizdir. Dilin kendi doğasına uygun olarak eğitimimiz, beceri bazlı olup birden çok ölçme değerlendirme metodu ile beraber yol alır.  Öğrenme farklılıkları mutlaka göz önünde bulundurularak yapılan planlar dâhilinde öğrencilerimizden dilin formüllerini ezberlemekten çok, o dilin önemini anlamalarını ve her beceriyi kapsayan pratikleri yaşamalarını istiyoruz.