Okul Öncesi Eğitim ProgramıÇocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizce’ye de ne kadar erken yasta başlanırsa öğrenme o ölçüde hızlı gerçekleşecektir.

OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI İÇERİKLERİ

1. Gösteri (Demonstration)
2. Soru-cevap (Question and answer)
3. Drama ve rol yapma (Drama and role play)
4. Benzetim (Simulation)
5. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
6. Pandomim (Miming)
7. Dilsel yöntem (Audiolingual method)
8. Görsel yöntem (Audio-visual method)
9. Hikâye anlatma (Storytelling)
10. Acting out
11. İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırmaktadır.