İlkokul Eğitim ProgramıMektebim’de, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle Yürütülmektedir. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturmaktadır. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yasam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.

İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİKLERİ

1. Gösteri (Demonstration),
2. Soru-cevap (Question and answer)
3. Drama ve rol yapma (Drama and role play)
4. Benzetim (Simulation)
5. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
6. Pandomim (Miming)
7. Dilsel yöntem (Audiolingual method)
8. Görsel yöntem (Audio- visual method)
9. İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method)
10. Tüm fiziksel tepki yöntemi (Total physical response) gibi teknikler
11. Hikâye anlatma (Storytelling)
12. Dinleme aktiviteleri (Listening activities)
13. Görsel okuma (Visual reading)