Ortaokul - Lise Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÖzellikle sınav dönemi ve kariyer seçimi gibi öğrencilerin hayatlarına dair kritik öneme sahip olan ortaokul ve lise yıllarında Rehberlik Birimi ile Koç Öğretmenlik Sistemleri entegretif bir şekilde çalışmalarını ve destek programlarını yapılandırmaktadır. Yapılan sınıf gözlemleri, bireysel görüşmeler ve test/envanter çıktıları doğrultusunda veli bilgilendirme görüşmeleri ve öğrenci destek planları yapılandırılmakta ve hedef belirleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sosyal-duygusal gelişimi desteklemek ve güçlük çekilen konulara dair gelişim sağlamak adına öğrenciler ile “Destekleyici Akran Grup Çalışmaları” yapılarak çalışma sonuçları öğrenci ve veli görüşmeleri ile aktarılmaktadır. Ayrıca hem veli hem de öğrenci seminer ve atölye çalışmaları, yaş grubu özellik ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmektedir.

ORTAOKUL VE LİSE TANIMA ÇALIŞMALARI
Öğrenme Stilleri, Mesleki Yönelim, Sınav Kaygısı, Duygusal Değerlendirme Envanterleri uygulanmaktadır.

SINAV HAZIRLIK GRUPLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE, ÖNLEYİCİ REHBERLİK KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aylık Sınav Analizi Görüşmeleri
Sınav Tutumu ve Kaygısı Ölçek Uygulaması 
Grup Çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu Merkezî Sınava Hazırlık Bilgilendirme Seminerleri
İyi Lise, İyi Üniversite, İyi Yaşam: Kariyer Basamaklarında Doğru Lise Seçiminin Önemi
Tercih Danışmanlığı

ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ Rehberlik ve Koçluk
Koç Öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini,  aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Koçluk sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci, rehber öğretmeninin gözlem ve desteğine ek olarak Koç Öğretmeni tarafından da izlenir, düzenli görüşmelere davet edilir. Mektebim, koç ve rehber öğretmenler eşliğinde belirli periyotlarda veli ve öğrenciye bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.

Veli Bilgilendirme Sistemi
Veli Bilgilendirme Sistemi, okulların açılısında velilere Mektebim’i anlatan ve oryantasyon sağlayan “Okul Başlarken” semineriyle başlamaktadır. Yıl boyunca organize edilen veli görüşme günlerinde, branş öğretmenleri veliler buluşarak, her dönem öğrencinin performansı konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır. Alanında uzman kişilerce çeşitli konularda (ergen iletişimi, sınav kaygısı vb.) veli seminerleri organize edilmektedir. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle ulusal ve uluslararası sınavlar hakkında veli seminerleri planlanmaktadır.