Bilim ve Teknoloji

İleri Bilişsel Uygulamalar (İBU)
Millî Eğitim Bakanlığının 2018'den itibaren uygulamaya koyduğu Liselere Geçiş Sisteminin merkezî ortak sınavında öğrencilere yöneltilen matematik sorularının paralelinde içerik tasarımı yapılan İleri Bilişsel Uygulamalar dersi 8. sınıflarda sene başından itibaren, 6 ve 7. sınıflarda ikinci dönemden itibaren +1 ders şeklinde uygulanmaktadır.

Ulusal-Uluslararası Matematik Sınavları
5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin; matematik okul yazılı sınavları ve deneme sınavları matematik testleri sonuçları, sınıf içi matematik derslerinde katılım performansları detaylı olarak incelenmektedir. Öğrenciler, performanslarını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar ile birlikte ulusal-uluslararası matematik sınavlarına ve yarışmalarına katılım için yönlendirilmekte, süreçler hakkında kendilerine detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Proje Ödevleri Sergisi
Matematik dersinden proje ödevi alan Mektebim öğrencilerine; günlük hayatta matematik, materyal geliştirme vb. alanlardan proje ödevleri verilmekte ve elde edilen çıktılar Yıl Sonu Matematik Proje Ödevleri Sergisi'nde yer almaktadır.

Mektebim Mathletic Matematik Yarışması 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Mektebim Mathletic Matematik Yarışması'nda; öğrencilerin matematik düşünme becerilerini ölçmenin yanında, kendi bireysel yeteneklerine dönük nicel anlamda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Yarışmacıların fizyolojik niteliklerinin bilişsel yetenekleriyle uyumunun ölçülmeye çalışıldığı bu yarışma, Teorik Sınav Etabı ve Beden Matematiği Farkındalık Etabı olmak üzere iki farklı etapta düzenlenmektedir. 

Mektebim Secret Minds Matematik Yarışması
Mektebim'de öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin, matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak gizli matematik yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan sınav 3 Tur ve Final Etabı şeklinde uygulanmaktadır.

Pi Günü Etkinlikleri ve Matematik Köyü Eğitim Programı
Dünya Pi Günü (14 Mart) tüm Mektebim kampüslerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmakta, Pikâye Hikâye ve Pi-Shirt T-Shirt Tasarım Yarışmaları düzenlenmektedir. İzmir Şirince'de bulunan Matematik Köyü Eğitim Programı'na sağlanan yüksek katılım ile Mektebim öğrencilerine matematikte farklı bakış açıları kazandırmanın yolları açılmaktadır.

Bilim Şenliği:
Geleneksel olarak düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrenciler sene içinde yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı bulurlar. Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinin tüm branşların desteği ile (fen bilimleri, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, M- Lead) bahar şenliği şeklinde gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrenciler ürünleri sergilerken dans etme, şarkı söyleme gibi kişisel yeteneklerini de kullanarak eğlenirler.  Etkinlik sonunda öğrencilerin kendine güvenmeleri, verilen görevleri yerine getirmeleri, sorumluluk sahibi olmalar, sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri hedeflenmektedir.

Deney Mektebim Bilim ve Proje Yarışması
- Deney Mektebim Bilim ve Proje Yarışması ile öğrencilerin çok okuyan, çok düşünen, soran, sorgulayan, üreten, yaratıcı bir gençlik olması hedeflenir.
- Öğretmenlerinden, arkadaşlarından, ailelerinden ya da çevrelerindeki insanlardan aldıkları destekle öğrenciler kısa bir video çekerek Youtube'a yüklerler. Yapılan projenin özgün ve bilimsel olması, sosyal sorumluluk içermesi, ihtiyacı gidermesi, Endüstri 4.0 esas alınarak yapılması, 21. yüzyıl becerilerini destekleyici nitelikte olması yarışmanın kriterleridir.
- Yarışma sonucu, bir törenle bildirilirken dereceye giren öğrencilere plaket, madalya ve çeşitli hediyeler verilir.

Fen Bilimleri Bilgi Yarışması 
- Öğrenciler bilgi ve becerilerini, belirli bir süre içerisinde ve rekabet ortamında  ifade ederler.
- Bilgi yarışmasına katılan ve izleyen öğrencilerde; girişimcilik, rekabet, öz güven, ve sosyal katılım, kendini ifade edebilme gibi becerilerin kazanılması beklenmektedir. 

Gezi ve Etkinlikler:
- Science Fest 
Eğitim öğretim yılı boyunca derslerde aldıkları teorik bilgileri, kendi tasarımları ile birleştirerek oluşturulan ürünlerin sergilenmesi ile beraber görsel deneyler yapılarak öğrencilerin ilgilerinin çekilmesini sağlamak ve merak uyandırmak hedeflenir. Yaratıcı düşünce, disiplinler arası iş birliği, bilişim teknolojileri kullanımı gibi 21.yy becerilerinin kazandırılması amaçlanır. 

Eco School  
Dünya üzerinde kaynakların verimli kullanılmasını ve sürdürebilirliğin önemini  ve gerekliliğini öğrenmeyi amaçlar. Çevresine karşı sorumlu, dünyanın sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk için üzerine düşeni yapmaya hazır, el ve düşünme becerisi yüksek öğrenciler yetişir. 

Uzay Kampı Gezisi  
Fen Bilimleri dersinde öğrendiği uzay ile ilgili teorik bilgileri uzay laboratuvarı koşullarında, grup halinde yaşayarak hayata geçirir. Böylece yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleşmiş olur. Uzay çalışmasının nasıl yapıldığını yerinde gören öğrenciler; iş birliği yapma, bilimsel okuryazarlık, bilim insanı olmak için gerekli aşamalar, sorun çözme ve teorik bilgilerden faydalanarak sonuç almak gibi yaşamsal becerilerini artıran beceriler edinirler. 

CERN Gezisi  
Fen Bilimleri dersinde öğrendiği teorik bilgileri dünyanın en büyük laboratuvar koşullarında, grup hâlinde yaşayarak hayata geçirir. Böylece yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleşmiş olur. Laboratuvar çalışmasının nasıl yapıldığını yerinde gören öğrenciler; iş birliği yapma, bilimsel okuryazarlık, bilim insanı olmak için gerekli aşamalar, sorun çözme ve teorik bilgilerden faydalanarak sonuç almak  gibi yaşamsal becerilerini artıran beceriler edinirler. 

Teknoloji
Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle Mektebim olarak bilişim eğitimlerine önem veriyor ve öğrencilerimizin çağa ayak uyduran bireyler olarak yetişmesi için yarı kodlama, kodlama, üç boyutlu tasarım, mobil uygulama geliştirme ve web sitesi tasarım eğitimleri veriyoruz. 

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Endüstri 4.0'ın gerekliliği olacak olan "her bireyin bir yazılım dili bilmesi" gerekliliğine uygun olarak lise öğrencilerimize günümüzün en önemli yazılım dillerinden biri olan Pyhton eğitimi vererek, geleceğe hazırlıyoruz.

Bilişim dersinde amacımız;
- Vatandaş olarak teknolojik kavramları sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler yetiştirmek,
- Bilişim teknolojilerinin etkili ve amacına uygun kullanımının sağlanması,
- Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmak,
- Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edindirmek ve geliştirmek,
- Akıl yürütme sürecini takip edebilmek ve değerlendirmek,
- Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek bunu sözel ve görsel olarak ifade edebilmek,
- Ürün tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmek,
- Günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmek,
- Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazandırmaktır.