Sanat ve Uygulamalı Dersler

Müzik Bölümü

Müzik dersinin bilimsel yönünü ön plana çıkartarak daha küçük yaşlardan çocuklarımızı üniversite yıllarına hazırlamaya yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Temel müzik eğitiminde odaklanma, tekrarlara dayalı disiplinli çalışma anlayışı, öğrendiğini sergileyebilme cesareti ve başarma duygusunun pekiştirilmesi, çocuklarımıza başarının emek verilerek elde edilebileceğini müzik yolu ile öğretiyoruz. Geleceğin özgüvenli çalışkan kendisini müzik ile sanat yoluyla ifade edebilen bireylerini yetiştiriyoruz.

Anaokulunda orff eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, şarkılara inter aktif katılımcı yaratıcı içten dışa kendini keşfeden yeteneklerini ortaya koyan üretken bir çalışma ile eşlik edilir. Orff aletleri şarkının sözlerinin canlandırılması ritim eşliği gurup çalışması çocuğun sosyal katılımcı algısı açık kendini keşfederek ortaya koymasının zeminini hazırlar.

Müziğin kalıcı öğrenmeye etkisi, müziklendirilmiş bilgilerin unutulmadığı ve hemen hatırlandığı gerçekliğinden yola çıkarak hayat bilgisi, matematik gibi başka disiplinler ile ilişkilendirilmesi müziğin bir yaşam biçimi olmasında ki haklılık payını ortaya koyar. 

Body Percussion yani beden ritmi matematik ile ilişkilendirilerek öğretilir. Sesini kullanabilen öğrencilerin yanında enstrüman çalabilen öğrencilerde öncelikle müziğin bir matematik işi olduğunu kavrarlar.

Festival ve etkinliklerde görev almak üzere kurulan okul korosu ve orkestrasında Vurmalı Enstrümanlar (Bateri, Trampet, Bas Daavul, Cajon, Darbuka, Üçgen Zil, Asma Davul) Nefesli Enstrümanlar (Blok Flüt Ailesi, Yan Flüt, Klarnet) Yaylı Enstrümanlar (Keman Viyolansel) Telli Enstrümanlar (Gitar, Bağlama, Ud) tuşeli enstürmanlarda (Piyano, Akordeon, Melodika) kullanılır. Piyanonun bir dünya enstrümanı olarak sağ sol el kombinasyonu ile beyinde ki sağ sol lob’un gelişmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Sesini kullanabilen korist ve solistler okulun görünen yüzü olabilmek ve okullarını farklı palatformlarda temsil edebilmenin sorumluluğu ile gelecekte ki sosyal hayata hazırlanmaktadırlar.

Müziği hayatının ilk önceliğine taşıyan öğrencilerimizin konservatuar sınavlarına girerek müziği önceliklerine almaktadırlar. İletişimi ifade gücü güçlü bireylerin mutlu bireyler olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu gerçeklilik ile Mektebim okulları müzik bölümü daima sanatın bilimsel yönünü fark ettirmeyi ve sevdirmeyi esas alır. 

Hedef & Amaçlar

Mektebim okullarında öğrencilerin müziği yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri temel hedeftir severek yapılan müzik ardından akademik eğitimle pekiştirilir.

Bu bakış açısıyla;

 • Öğrencilerin estetik düşünme bakış açılarını geliştirme,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine olanak sağlama,
 • Öğrencilerin müziğin farklı alanlarındaki yeteneklerini keşfetme ve bunları sunacağı eğitim ortamları oluşturma,
 • Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirme,
 • Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanıma,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlama,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlama,
 • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirme,
 • Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlama,
 • Müziksel algı ve bilgilerini geliştirme,
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlama,
 • İstiklâl Marşı başta olmak üzere ulusal marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlama,
 • Mektebim Okulları Marşını öğrenir ve Mektebimli olma kültürünü aidiyetini hisseder.
 • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirme,
 • Ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlama,
 • Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavrama ve Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlama,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, vatan ve millet sevgisine sahip, çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı, mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir,
 • Temel yaklaşımımız yapılandırmaca bir anlayışla öğrencilerin yeni bir bilgiyi ve beceriyi, daha önce edindiği bilgi ve beceriler ile birleştirmesi, yorumlaması ve yaşamına katması ilkesine dayanır. 3. Sınıftan başlayarak öğrenciler yetenekleri doğrultusunda koro ve blok flüt kollarına ayrılır.
 • Mektebim okulları müzik bölümünde kalıcı izli esas öğrenme, etkinlikler aracılığı ile gerçekleştirilir.
 • Müzik dersleri pasif bir süreç içinde değil öğrencinin içerisinde kendisinin yer aldığı sürekli ve dinamik bir işlemle gerçekleşir.
 • Öğrencinin, sosyal bir çevre içerisinde öğrenmesi anlayışı benimsenir.
 • Öğrencilere bilgi oluşturma ve deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatı verilir.
 • Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yolu ile geliştirmesi için ortamlar hazırlanır.
 • Ulusal ve evrensel sanatçılarımızı tanımaları için okula geliş, gidiş ve teneffüslerde sanatçılarımızla ilgili dinletiler yapılır ve Müzik Bilgi Yarışması ile öğrenilenler pekiştirilir. 
 • Evrensel bir müzik kültürü oluşturmak için yurt dışında konser, opera ve bale gösterilerine gidilir.
 • Öğrencilerimizin, düzenlenen yarışma, konser ve festivallere katılmaları sağlanarak sevgi, paylaşım ekipçe başarma ve sorumluluk alma duyguları geliştirilir.

Etkinlikler

 • Haftanın sanatçısı
 • Bando Festivali
 • Like-Me Yetenek Yarışması
 • Müzik Bilgi Yarışması
 • Dijital İstiklal ve Mektebim Marşı Yarışması
 • Orff Festivali
 • Koro Festivali
 • Çevreye Duyarlılık Konserleri
 • Yurtiçi Yurtdışı Yarışma ve Festivaller
 • Abrsm Royal Akademi
 • Metodlar Üzerinden Yetenek Keşfi ve Teknik Enstrüman Öğretimi


MÜZİK EĞİTİMİNİN TEMEL YAPI TAŞLARI

Koro ve Orkestra İçin Branşlaşma

Öğrencilerimizi branşlara ayırıyor onları kendi branşlarında uzmanlaştırıyoruz. Koro, Blok Flüt branşlarımız, Keman, Gitar, Piyano ile desteklenmekte okul koromuz ve okul orkestramızı oluşturmaktayız.

Müzik bölümü, stratejilerini, “her çocuk müzik yapabilir” prensibinden yola çıkarak belirler. 

İlk olarak çocuğun yeteneğinin ne olduğunun keşfedilmesi bunun yanında öğrencilerimizin yetenekli olduğu alanda bir proje dâhilinde performans gösterebilmesi birimimiz için çok önemlidir. Öğrencilerimiz uzmanlaşmış olduğu enstrümanıyla yıl içinde en az 1 gösteriye katılmalıdır. Branşlaşma, gelecekte müziğin öğrencilerimizin yaşamının bir parçası olması amacımızdaki en önemli temel taştır.

Dünyamızdaki Müzik Bestecileri 

Ulusal ve evrensel bestecilerin eserlerini tanımak, öğrencilerin dünyayı daha iyi algılamasını ve müzik konusundaki entelektüel birikimini geliştirmesi sağlamaktadır. Çocuğun farklı müzik kültürleriyle etkileşim halinde olması, onun farklılıklara karşı daha duyarlı olması ve duygudaşlık duygusunu geliştirmektedir. Çocuğun kendi kültüründeki müzikleri ve bestecileri tanıyor olması da çocuğun kendi kültürünü daha iyi algılamasını ve kimlik oluşturma noktasında ona kaynak sağlamaktadır.

Beste Yapıyorum

Müzik biriminin en önemli görevlerinden bir tanesi de, çocuğun yaratıcı duygularını geliştirmektir. Öğrencilerimiz bir yandan var olan bestelerini sergiler bir yandan da farklı temalar üzerine, yıllık program dâhilinde besteler yaparlar. 

Bireysel ve Toplu Konserimiz Var 

Her öğrencinin öğrendiği bilgilerle ilgili bir dinleti yapması gerekmektedir. Okul yönetimiyle birlikte çocuğun kendini daha iyi ifade edebileceği dinleti alanları belirlenir. Öğrenciler, ses ve çalgı aletleri ile dinleti performanslarını sergilerler. Öğrencilerin gösteri sanatlarında öz güven kazanabilmeleri adına, bu başlığımız vazgeçilmez bir temel taş ’tır. Büyük müzisyenler ilk icralarını sokak aralarında gerçekleştirmişlerdir. İşte bu sokak araları aslında bizim koridorlarımızdır.

Kendimizi Geliştirmek İçin Konsere Gidiyoruz

Öğrencilere konsere gitme alışkanlığını kazandırmak, müzik biriminin en önemli görevlerinden biridir. Öğrencilerimizin canlı performanslara tanık olması, onları müzik konusunda cesaretlendirmektedir. Aynı zamanda çocukların, konser süreçlerindeki, görgü kurallarını öğretmek de birimimizin temel görevlerinden bir tanesidir.

İstiklal Marşının canlı çalıyoruz

İstiklal Marşı törenleri her zaman canlı yapılır ve öğrenciler trampet, davul ve zil ile ritim tutarlar. Her hafta farklı öğrenciler bu rutini gerçekleştirmektedir ve böylece hem ulusal bilinç oluşturmaktadır aynı zamanda da sahne önü deneyim kazanmaktadır.

Bando Boru ve Trampet Takımı çalışmaları

Ulusal bayramlarımızda gereken coşku ve inancı yaratmak için trampet takımı çalışmaları zorunludur. Seçilen yetenekli öğrenciler, öğretim yılının başından başlayarak çalıştırılır. Trampet çalışan öğrenciler, önce Bando Festivali ardındanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında görev alırlar. 29 Ekim tarihinden sonra normal müzik derslerine katılmaya başlarlar. 

Blokflüt orkestrası / Yan Flüte Açılan Kapı

Blok flüt gruplarının mutlaka bir orkestrası olmalı ve sopranino, alto flütlerle çok sesli müzik çalışmaları yapılmalıdır.

Ritim Grubu Bateri Tumba Perküsyon Gurubu 

Flüt sınıflarından oluşturulmuş ritim grupları gerek melodiye eşlik ederek gerekse yalnızca ritim yaparak uygun zamanlarda gösterilerini yapmalı ve ritim yarışmasına hazır hale gelmelidir. “Bateri Çalışma Pedi” ile öğrencilerimiz bateri tekniklerini öğrenir bu teknik aynı zamanda bando boru ve trampet takımının da temelini oluşturur.

Okul Orkestrası

Tüm gruplardan seçilmiş öğrencilerle 3 şarkılık öğrenci orkestrası olmalıdır.

1. ve 2. Sınıfların törenlerde öğrendikleri şarkıları hep birlikte söylemeleri

1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz; birlikte hareket etme becerilerini geliştirmek için (okuma bayramı,yeni yıl ve 23 Nisan, İstiklal Marşı ve Mektebim Marşı Festivalin) de toplu olarak şarkılarını söyler.