İLKOKUL
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Mektebim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öncelikli olarak öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yürütülen ortak çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapar, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretir, bu programları uygular.  

Mektebim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapmaktadır. Duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü yönlerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, azimli ve farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek yolu ile, akademik başarılarına ve iyi oluş hallerine katkı sağlanmaktadır.

GELİŞİMSEL REHBERLİK

Gelişimsel rehberliğin temeli rehber öğretmenin öğrencisini tanımasından geçer. Rehber sorumluluk alanındaki tüm öğrencileri tanır, belirlenmiş aralıklarla görüşme yapar ve öğrenci gelişimi, öğrenci ihtiyaçları ile ilgili olarak  aileye düzenli bilgi akışı sağlanır.

Gelişimsel rehberlik öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayı ve öğrencilerin karşı karşıya geldikleri endişeleri gidermeyi,  seçimlerini çözmeyi hedefler. Öğrenciler kişiler arası iletişim becerilerini ve ilişkilerini, okulda etkin olarak nasıl görev ve faaliyetlere katılacaklarını, hedefleri ve amaçlarını, çalışma becerilerini nasıl geliştireceklerini, sorumluluk gerektiren kararları nasıl vereceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler.

Rehberlik Bölümü faaliyetleri ile öğrencilere bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor becerilerin yanı sıra ulusal değerleri paylaşma, kültürün ortak değerlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme gibi duyuşsal özellikler de kazandırmaya çalışılır. 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Bireysel Veli Görüşmeleri
  • Veli Seminerleri
  • Ebeveyn Atölyeleri
  • Rehberlik Yayınları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

   1. Bireysel Tanıma Çalışmaları

        a. Mektebim Okul Öncesi Değerlendirme Setleri

           Her kademeye ait içerisinde öğrencinin sosyal duygusal ve bilişsel gelişimini yaş gelişimine göre                değerlendirmeye yarayan, öğrenciyi yakından tanımamıza ve gelişimsel anlamda desteklememiz               gereken bir alan olup olmadığına dair fikir sahibi olmamıza yarayan formlardır.

        b. Beier Cümle Tamamlama Testi

             Bu çalışmada hedef öğrencinin duygusal dünyasını daha yakından tanımaktır.

        c. Sosyometri Çalışması

           Öğrencilerin sınıf içlerindeki grup dağılımları, arkadaşlık ilişkileri, sınıf içi liderler ve dışlananları                     tespit edebileceğimiz bir çalışmadır.

        d. Duygu Farkındalığı Formu

            Öğrencilerin duygu kontrolü, duygusal dikkat, duygu değişimi, duygu adaptasyonu, duygularını                   baskılama, ifade etme veya duygularından kaçma gibi konularda öğrencileri daha iyi tanımak ve                  yaşadıkları sorunların temeline inebilmeyi hedef alır.

        e. Öz Farkındalık Formu

           Öğrencilerin kendileri ile ilgili benlik algısı, öz güven, iyi oluş hâli, mutluluğa verdileri değer gibi                   konulardaki farkındalıklarını ölçmeyi hedefleyen ve rehberlere konu ile ilgili bilgi vermesini                           dolayısıyla daha öğrenciyi daha yakından tanıyarak daha işlevsel müdahale yöntemleri geliştirmeyi            amaçlar

   2.  Sınıf Gözlemleri

        Rehberlik bölümünde öğrenci tanıma amaçlı gözlem yapmak esastır. Sınıf gözlemleri 4 etap esas               alınarak yapılır:

   3.  Grup Çalışmaları

       Çoklu kampüs yapısına sahip olan Mektebim Kolejinde, çocuk ve ergenlerin yaşadığı sosyal-                       duygusal alandaki çeşitli zorluklara müdahale etmek açısından, toplumsal sağaltım etkisi ve de akran        öğreniminden yararlanma artısı ile birlikte grup müdahalesi işlevsel olarak rehberlik sistemi içerisinde         kullanılır.

   4.  Rehberlik Saatleri

        Sınıf rehberlik çalışmalarında yaş dönemine ait destek olunması gereken başlıklar belirlenerek Pozitif         Psikoloji teması altında önleyici ve destekleyici içerikler hazırlanır. Rehberlik çalışmaları ayda bir sınıf           olacak şekilde rehber öğretmen liderliğinde yürütülür.

   5.  Bireysel Destek/Görüşmeleri

        Rehber öğretmen sene başında tüm sorumlu olduğu öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar.                     İlerleyen zaman içerisinde de ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile öğrencileri destekler.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
İlkokul için bilgi alın