İLKOKUL
YABANCI DİL
YABANCI DİL

İlkokul'da Yabancı Dil Yaklaşımımız

Mektebim Koleji İlkokul İngilizce programı, uluslararası yabancı dil öğretimi politikaları ışığında hazırlanan zengin bir içeriğe sahiptir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFR) uygun oluşturulmuş müfredat, bütüncül yaklaşımla iş birliğine dayalı iletişimsel metot ile sunulur. Öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi hedeflenir ve okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi tüm beceriler sistematik olarak geliştirilir .Derslerde kullanılan  film, video, şarkı gibi materyaller öğrencileri akıcılık yönünden geliştirmeyi destekler.

Öğrenme türleri arasında, öğrencinin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini eğitsel sürecin merkezine alan “öğrenci merkezli” öğrenmeye büyük önem verilmektedir.

Her bir çocuğumuzun kişilik tipinin, çoklu zekâ profilinin ve öğrenme stillerinin farklı olduğu bilincindeki öğretmenlerimiz farklılaştırılmış eğitim politikasını benimser. Farklılaştırılmış eğitim uygulamaları yapabilmek için ders kitapları ve dijital kaynaklar öğretmenlerin hazırladığı çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir.

İlkokul programımızın temel amacı öğrencilerimizin çekinmeden, öz güvenle İngilizceyi kullanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı Cambridge ESOL dil sınavlarına katılırlar.
Bu sınavlar, iletişimsel özellikli olup İngiltere merkezli dil kurumu tarafından gerçekleştirilir.

İlkokul 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerinden birini 2. yabancı dil olarak seçebilir.

Modern Diller

İlkokul 2. Sınıftan başlayarak, 11. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve (CEFR) programı esas alınır. Öğrenciler Fransızca, Almanca , Rusça veya İspanyolca yabancı dillerinden birini seçerek 9 yıl boyunca bu dili öğrenmeye devam eder. Program, öğrencilere konuşma konusunda özgüven kazandırmaya büyük önem verir.

Misyonumuz, etkin dil becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenme ortamlarında,

  • İletişim İngilizce yürütülür
  • İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır
  • Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar
  • Öğrenciler Türkçe düşünmeden uzak tutulur, çeviri yapılmaz
  • Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar
  • Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki ve drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar
  • Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları halinde uyarılmaz ve düzeltilmez; iletişimin devamlılığına odaklanarak hatalarını daha sonra düzeltirler
  • Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve kurulan iletişim sistemi ile veliler süreci yakından takip ederler
  • Öğrenciler “Bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler
MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
İlkokul için bilgi alın
 
BECERİ KAZANDIRAN AKTİF ÖĞRENME ORTANLARI
BİZCE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİMİN ODAĞI ÇOCUĞA ÖĞRENEBİLME BECERİLERİNİ KZANDIRMAK OLMALIDIR.
Okul Öncesi Yabancı Dil
Okul Öncesi Yabancı Dil

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Etkin Kampüs Olanakları
Etkin Kampüs Olanakları

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Zengin Branş Dersleri
Zengin Branş Dersleri

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.

 
Beslenme ve Sağlık
Beslenme ve Sağlık

Alienum phaedrum torquatu pericum phaedrum torq ilmes Alienum phrqua tu Alienum draedrum tio.