LİSE
YABANCI DİL
YABANCI DİL

Lise'nde Yabancı Dil Yaklaşımımız

Mektebim Kolejinde birinci yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine (CEFL) uygun oluşturulmuş bir müfredata sahiptir .Lise programı yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerine dayalı; proje odaklı çalışmaların yürütüldüğü tekniklerle desteklenir.   Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL gibi sınavlara da yönlendirilir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi oldukça rekabetçi eğitim ortamına hazırlamak, lise eğitiminden sonra devam edecekleri yükseköğretimde kullanacakları İngilizce seviyesi için onlara destek sağlamaktır.

Lise İngilizce programımızda dil becerilerinin gelişimi yanı sıra öğrencilere bilgi toplama, sonuçları yorumlama, problem çözme ve sunum yapma konularında yardımcı olunur. Öğrenciler sosyal becerilerini geliştirir ve kendilerine olan güven duygusunu artırırlar. Öğrencilerimizdeki bu gelişimleri sağlamak adına İngilizce programı çok sayıda etkinlikle desteklenir. İngilizce Drama Kulübü, MUN(Model Birleşmiş Milletler), Hayal gücüne Yolculuk (Destination Imagination), Yazı Yazma ve Topluluk Önünde Konuşma Yarışmaları, TEDX, Münazara

Modern Diller

İlkokul 2. Sınıftan başlayarak, 11. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve (CEFR) programı esas alınır. Öğrenciler Fransızca, Almanca , Rusça veya İspanyolca yabancı dillerinden birini seçerek 9 yıl boyunca bu dili öğrenmeye devam eder. Program, öğrencilere konuşma konusunda özgüven kazandırmaya büyük önem verir.

Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası DELF (Fransızca), FIT (Almanca) ve DELE (İspanyolca) sınavlarına da yönlendirilir.

Misyonumuz, 21. yüzyıl becerilerine hakim, yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.

İngilizce Öğretim Programımız, tüm sınıflarda hangi iletişim becerilerinin hangi dil seviyesinde ne tür öğretim stratejileriyle uygulandığını ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise için bilgi alın