KADEMELERİMİZ
OKUL ÖNCESİ
OKUL ÖNCESİ

Okul  Öncesi  Eğitimin Önemi

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek var olan potansiyellerini açığa çıkarmaktadır.

Okul  Öncesi  Eğitim Yaklaşımımız

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfederek ve birer dünya vatandaşı olarak başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir. Öğrencinin yaş dönemi esas alınarak tasarlanan “Bütünsel  Eğitim Yaklaşımı” öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

“Dünya Benim Oyun Alanım”

Mektebim, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını desteklemektedir. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden  hareket  ederek yaratıcı düşünceyi daima cesaretlendirmektedir.

Mektebim’in okul öncesi eğitiminde, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin oynanan kurallı oyunlarda verilen kazanımların öğrenilmesi sağlanmaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Okul Öncesi için bilgi alın