OKUL ÖNCESİ
YABANCI DİL
YABANCI DİL

Mektebim Kolejinde çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü yabancı dil eğitim programları omurga niteliği taşımaktadır.

Öğrencilerimizin, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebilecekleri şekilde kurgulanan eğitim sistemi ile edindikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilmeleri ve günlük hayat içerisinde rahatlıkla kullanabilmeleri sağlanmaktadır.

Yabancı dil eğitimi; ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil eğitimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilmektedir.

Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitim Programı

Kanıtlanmış öğrenim yöntemleriyle küçük yaş gruplarında İngilizce sevgisi aşılanarak “Yabancı Dilde Mükemmelliğe” giden yolculuğun temelleri atılmaktadır. Okul öncesi İngilizce programımız tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan günlük temalar ışığında, hikâyeler, şarkılar, çizgi film ve oyunlar ile yapılandırılarak uygulanır. “Doğal Yaklaşım Metodu’yla öğrencilerimiz İngilizceyi ana dil sürecindeki gibi öğrenir. Velilerimizin bu süreçte sabırlı olması dinleme becerileri gelişen öğrencilerimizde konuşma becerisinin zaman içinde gelişeceği fikrini benimsemeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki konuşmaya yeni başlayan bir çocuk önce duyduklarını anlamlandırmaya başlar sonra taklit etmeyi dener ve en sonunda da kendini ifade etmeyi başarır.

5 YAŞ "HALF DAY ENGLISH" PROGRAMI

Mektebim 5 yaş gruplarında “Half Day English” programı ile eğitim yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe olarak yürütülür. Birbirine paralel olan Türkçe ve İngilizce müfredatımızda, öğrencilerimiz ana dillerinde işledikleri temaları 2. dilde şarkılar, bilimsel keşifler, sanatsal faaliyetler ve oyunlar ile eğlenceli bir şekilde öğrenirler. “Doğal Öğren, Doğal Konuş” mottosuyla yola çıktığımız “Yabancı Dil Edinim” sürecimizde hedefimiz geleceğimiz için bir FARK yaratmaktır.Okul öncesi sınıflarımızdan itibaren İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Misyonumuz, öğrencilere interaktif öğrenme ortamında etkili dil edinim olanağı sunmaktır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Okul Öncesi için bilgi alın