OKUL ÖNCESİ
YABANCI DİL
YABANCI DİL

Mektebim Kolejinde çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü yabancı dil eğitim programları omurga niteliği taşımaktadır.

Öğrencilerimizin, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebilecekleri şekilde kurgulanan eğitim sistemi ile edindikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilmeleri ve günlük hayat içerisinde rahatlıkla kullanabilmeleri sağlan- maktadır.

Yabancı dil eğitimi; ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil eğitimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilmektedir.

Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitim Programı

Kanıtlanmış öğrenim yöntemleriyle küçük yaş gruplarında İngiliz- ce sevgisi aşılanarak “Yabancı Dilde Mükemmelliğe” giden yolculuğun temelleri atılmaktadır. Okul öncesi İngilizce programımız tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan günlük temalar ışığında, hikâyeler, şarkılar, çizgi film ve oyunlar ile yapılandırılarak uygulanır. “Doğal Yaklaşım Metodu’yla öğrencilerimiz İngilizceyi ana dil sürecindeki gibi öğrenir. Velilerimizin bu süreçte sabırlı olması dinleme becerileri gelişen öğrencilerimizde konuşma becerisinin zaman içinde gelişeceği fikrini benimsemeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki konuşmaya yeni başlayan bir çocuk önce duyduklarını anlamlandırmaya başlar sonra taklit etmeyi dener ve en sonunda da kendini ifade etmeyi başarır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Okul Öncesi için bilgi alın