KADEMELERİMİZ
ORTAOKUL
ORTAOKUL

Ortaokul Eğitiminin Önemi

Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda ders çeşidi ile karşılaştığı bir süreçtir. Ayrıca yapısı itibarıyla ulusal sınav sürecine hazırlık dönemini de kapsamaktadır. Çocukluktan çıkılmaya başlanan ve ergenliğe geçiş dönemi olan ortaokul süreci boyunca yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumların da kazanılması hedeflenmektedir.

Ortaokul Eğitim Yaklaşımımız

Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimseyen öğrenciler, dünya vatandaşı olma yolunda hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık edecek dersler alırlar. Öğrencilerin, 21. yüzyılın gerekleri olan bilgiyi arama, veriyi okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikleri kazanarak, kendilerini gerçekleştirmeleri ve dünyayı anlamaları hedeflenmektedir.

“Dünya Benim Proje Alanım”

Öğrenciler, akademik birimlerin hazırladığı disiplinler arası programla, branş düzeyinde temel kazanımlar edinirken, bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda yer alırlar. 7.sınıftan itibaren Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık çalışmaları başlamaktadır. 8.sınıfta yoğun etüt programı, deneme sınavları ve tatillerde de devam eden Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu merkezî sınava hazırlık programlarıyla başarılı bir şekilde liseye hazırlanırlar.

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ile öğrenciler; Eleştirel düşünme (Critical thinking) Karar verme, problem çözme, zaman yönetimi, iş birliği ile çalışma ve uzlaşma, üretim yapabilme sunum yapabilme ve ikna edebilme becerilerini kazanmaktadır.  Ölçme- değerlendirme de Proje Tabanlı öğrenme 5. ve 6. Sınıfta uygulanan bir yöntemdir. Ölçme-Değerlendirmede, Rubrik yöntemi de destekleyici  olarak kullanılmaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul için bilgi alın