ORTAOKUL
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Mektebim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öncelikli olarak öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yürütülen ortak çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapar, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretir, bu programları uygular.  

Mektebim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapmaktadır. Duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü yönlerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, azimli ve farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek yolu ile akademik başarılarına ve iyi oluş hallerine katkı sağlanmaktadır.

GELİŞİMSEL REHBERLİK

Gelişimsel rehberliğin temeli rehber öğretmenin öğrencisini tanımasından geçer. Rehber Öğretmen, sorumluluk alanındaki tüm öğrencileri tanır, belirlenmiş aralıklarla görüşme yapar ve öğrenci gelişimi, öğrenci ihtiyaçları ile ilgili olarak  aileye düzenli bilgi akışı sağlar. 

Gelişimsel rehberlik öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayı ve öğrencilerin karşı karşıya geldikleri endişeleri gidermeyi,  seçimlerini çözmeyi hedefler. Öğrenciler; kişiler arası iletişim becerilerini ve ilişkilerini, okulda etkin olarak nasıl görev ve faaliyetlere katılacaklarını, hedefleri ve amaçlarını, çalışma becerilerini nasıl geliştireceklerini, sorumluluk gerektiren kararları nasıl vereceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler. 

Rehberlik Bölümü faaliyetleri ile öğrencilere bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor becerilerin yanı sıra ulusal değerleri paylaşma, kültürün ortak değerlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme gibi duyuşsal özellikler de kazandırmaya çalışılır. 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri
Veli Seminerleri
Ebeveyn Atölyeleri
Rehberlik Yayınları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.BİREYSEL TANIMA ÇALIŞMALARI

Mektebim Öğrenci Tanıma Setleri
Rehber öğretmen sorumlu olduğu kademedeki tüm öğrencileri aşağıdaki başlıklarda yaptığı çalışmalarla tanımayı hedefler. Yaş gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu yaş grubu öğrencilerinin olası sıkıntı yaşayacağı alanlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yürütür.

Sosyometri Çalışması
Öğrencilerin sınıf içlerindeki grup dağılımları, arkadaşlık ilişkileri, sınıf içi liderler ve dışlananları tespit edebileceğimiz bir çalışmadır.

Öğrenme Stilleri Envanteri
Öğrenme Stilleri, öğrencinin yeni ve/veya zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanması olarak tanımlanır. Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir ve yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Eğer bireylerin öğrenme stillerinin ne olduğu belirlenirse bu bireylerin nasıl öğrenebileceği ve onlara yönelik nasıl bir öğretim planlanacağı da kolay bir biçimde öngörülebilir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak öğrencilerin üç çeşit öğrenme stilindeki yatkınlığı analiz edilmektedir: İşitsel, görsel ve kinestetik.

Mesleki Yönelim Envanteri
İnsan davranışı, birey ile onun çevresi arasındaki etkileşimin bir fonksiyonu olarak incelenir. Bu bakış açısından yola çıkan Mesleki Kişilik Teorisi de bireyin bazı istek ve eğilimlerinin çevreyle örtüşmesine dayanmaktadır. Bu teori yatkınlıkların ve çevrenin birlikte değerlendirmeye alınarak çevre şartlarına en uygun bireyin seçilmesine odaklanır. Buna göre insanlar kendi özellikleri ile örtüşen çevre şartlarını tercih etmektedirler. Kendi tercihlerine uygun olan işleri yapan bireyler de potansiyellerini uygun şekilde yönlendirdikleri için memnuniyet düzeyi daha yüksek kişiler olmaktadırlar. 

Bu raporda mesleki anlamda yapmaktan keyif alınan/hoşlanılan aktiviteler değerlendirilmiş ve mesleki eğilimlere yönelik bir profil oluşturulmuştur. Bu profil ayrıca toplum standartları ile karşılaştırılmış ve her bir mesleki kişilik alanında, kişinin toplumdaki 100 kişiden kaçını geride bıraktığı raporlanmıştır.
 

Araştırıcı

Mesleki

Kişilik

Girişimci

Mesleki

Kişilik

Konvensiyonel

Mesleki

Kişilik

Teknik/

Mekanik

Mesleki

Kişilik

Artistik

Mesleki

Kişilik

Yardımcı

Mesleki

Kişilik

 

Duygu Farkındalığı Formu
Öğrencilerin duygu kontrolü, duygusal dikkat, duygu değişimi, duygu adaptasyonu, duygularını baskılama, ifade etme veya duygularından kaçma gibi konularda öğrencileri daha iyi tanımak ve yaşadıkları sorunların temeline inebilmeyi hedef alır.

Öz Farkındalık Formu
Öğrencilerin kendileri ile ilgili benlik algısı, öz güven, iyi oluş hâli, mutluluğa verdikleri değer gibi konulardaki farkındalıklarını ölçmeyi hedefleyen ve Rehber Öğretmenlere konu ile ilgili bilgi vermeyi, dolayısıyla öğrenciyi daha yakından tanıyarak işlevsel müdahale yöntemleri geliştirmeyi amaçlar.

2.    SINIF GÖZLEMLERİ

Rehberlik Bölümünde öğrenci tanıma amaçlı gözlem yapmak esastır. Sınıf gözlemleri dört etap esas alınarak yapılır:

Arkadaşlarıyla

İlişkisi

Öğretmeni ile

İlişkisi

Derse İlgi

ve Katılım

Sınıf

Kurallarına

Uyum

 

3. GRUP ÇALIŞMALARI

Çocuk ve ergenlerin yaşadığı sosyal-duygusal alandaki çeşitli zorluklara müdahale etmek amacıyla grup çalışmaları, rehberlik sistemi içerisinde kullanılır. Grup çalışmaları içerisinde grubun ve akran öğreniminin iyileştirici gücünden yararlanılır.

4. REHBERLİK SAATLERİ

Sınıf rehberlik çalışmalarının içerikleri o yaş grubunun yaş gelişim özellikleri baz alınarak hazırlanır. O yaş dönemine ait destek olunması gereken başlıklar belirlenerek Pozitif Psikoloji teması altında önleyici ve destekleyici içerikler hazırlanır. Rehberlik çalışmaları ayda bir, sınıf olacak şekilde rehber öğretmen liderliğinde yürütülür.

5. BİREYSEL/GRUP DESTEK GÖRÜŞMELERİ

Bireysel olarak ve/veya grupla öğrenci görüşmeleri yapar. Rehber öğretmen sene başında tüm sorumlu olduğu öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar. İlerleyen zaman içerisinde de ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile öğrencileri destekler.

6. SINAV GRUBU ÇALIŞMALARI

Sınav Grubu Grup Çalışmaları
Bireysel Görüşmeler
Bilgilendirme Sunumları
Kaygı Çalışmaları

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul için bilgi alın