ORTAOKUL
YABANCI DİL
YABANCI DİL

Ortaokul'da Yabancı Dil Yaklaşımımız

Mektebim Kolejinde Yabancı Dil Programı her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Dersler çağdaş bir eğitim anlayışı etrafında, değişen dünyamıza uygun modern eğitim metotları ile desteklenmektedir. Ortaokulda benimsenen “İletişimsel  Yaklaşım” yabancı dil eğitiminde kişilere iletişim kurdurarak dilin öğrenimini sağlayan öğretim kuramıdır. Ana ilkemiz, öğrencilerimizin  çeşitli sosyal ortamlarda etkili bir şekilde İngilizce iletişim kurmalarını sağlamaktır. 

Okullarımızda  öğrencinin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini eğitsel sürecin merkezine alan “öğrenci merkezli” öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Kullanılan yöntem ve metotlar ile sadece yabancı dil kazanımı değil öğrencilerdeki yaratıcılık ve eleştirel düşünce becerilerinin de gelişmesi sağlanır.

Mektebim Koleji İngilizce hedefleri yüksek olan bir eğitim kurumudur. Tüm programlarımızın uluslararası geçerliliğe sahip olması ilkesiyle ilkokulda başlattığımız Cambridge Üniversitesi dil yeterlilik sınav programları ortaokulda da devam eder.

Modern Diller

İlkokul 2. Sınıftan başlayarak, 11. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve (CEFR) programı esas alınır. Öğrenciler Fransızca, Almanca , Rusça veya İspanyolca yabancı dillerinden birini seçerek 9 yıl boyunca bu dili öğrenmeye devam eder. Program, öğrencilere konuşma konusunda özgüven kazandırmaya büyük önem verir.

Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası DELF (Fransızca), FIT (Almanca) ve DELE (İspanyolca) sınavlarına da yönlendirilir.

Misyonumuz, ideal yöntem ve tekniklerle ideal öğrenciler yetiştirmektir.

İngilizce Öğretim Programımız, tüm sınıflarda hangi iletişim becerilerinin hangi dil seviyesinde ne tür öğretim stratejileriyle uygulandığını ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul için bilgi alın