Eğitimde Değişim Başladı
UNESCO
En İyi STEM Uygulama Okulu
Türkiye’nin Uluslararası
STEM Müfredatını Oluşturuyoruz
UNESCO
MEKTEBİM
UNESCO

Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Kurumu

UNESCO, Ingilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin bas harfleri alınarak olusturulmus bir kısaltmadır. UNESCO’nun Uluslararası Egitim Bürosu olan IBE, eğitim müfredatlarına ve bununla ilgili konulara odaklanır. Müfredatta ve ilgili konularda bir mükemmeliyet merkezidir. Küresel egitimin besigi olan IBE’nin üye sayısı UNESCO ile aynıdır; 193 üye ülke ve 11 de gözlemci ülkesi vardır.

UNESCO
STEM NEDİR? (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

STEM, fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sagladıgı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek ögretilmesini içeren bir eğitim yaklasımıdır. Ana hedef teorik bilgilerin üretime dönüstürülmesidir.

Bir STEM projesi nasıl gerçeklestirilir?

 • STEM projelerinde uygulanan profesyonel senaryo yazma teknikleri ile olusturulan kurgu sayesinde, ögrenci, klasik bir egitim içerigi ile degil bir film izliyormusçasına olayın içine girer.
 • Tema gerçek hayatla iliskilendirilir ve kazanımlar daha derinlemesine elde edilir.
 • Ortaya konan probleme çözüm üretilirken birden fazla disiplinin etkilesimi içinde çalısılır.
 • Süreç devam ederken ögrenciler tüm fikirlerin degerli olabilecegini fark eder ve bir projenin ortaya çıkma sürecini etkileyen birden fazla etmenin oldugunu anlar.
 • Üretilen prototip gerçek ortamında çalıstırılır; varsa sorunlu bilesenler belirlenir.
 • Prototip son haline getirilir ve çözüme ulasılır.

Öğrenci “bu bilgiler benim ne işime yarayacak?” sorusunun cevabını STEM’le kendisi vermis olur.

UNESCO EN İYİ STEM UYGULAMA OKULU
UNESCO

UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu'nun Kapsamı

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili tüm öğrenim alanlarını kapsayan ve yeterlilik esaslı, Türkiye'nin ilk uluslararası STEM müfredatının tasarımı ve geliştirilmesidir.

Türkiye, STEM eğitiminde Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler nezdinde En İyi Uygulama Merkezi (Best Practice Hub) oluyor.

STEM
Öğretmen
Eğitimi Programı

Değerlendirme kılavuzları ve araçlarından oluşan, STEM müfredatını öğretme ve değerlendirme yöntemlerini içeren Türkiye'nin ilk STEM Öğretmen Eğitimi Programı’dır.

STEM Kazanımları
Öğrenci Ölçme ve
Değerlendirme Sistemi

STEM müfredatıyla hedeflenen kazanımların, ihtiyaçlara uygunluğunu ölçen sistemdir.

OKUL PROGRAMLARI
 • Master & Doktora Ögrencileriyle Tematik
 • Ders Programları
 • Sektör Dersleri
 • Yerinde Egitim Programları
 • Okuma Saati
 • Gönüllülük Programı
 • Yabancı Dil Akran Programı
TEMATİK SINIFLAR

Performans
Sınıfları

Yabancı Dil,
Sanat, Müzik,
Tasarım Becerileri

Dene-Yap
Sınıfları

Bilim, Tasarım,
Sorgulama,
Hayal Etme

Mutafağım
Dünya

Kültür, Sanat,
Motor Beceriler,
Yetenek, Farkındalık

Ne Var, Ne Yok
Zamanı

Kütüphane Dersleri,
Araştırma, Okuma,
Birlikte Çalışma

UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu’nun Özellikleri
 • Etkin ögrenme ortamlarının saglanması
 • Yaratıcılık, özgünlük ve girisimciligin tesvik edilmesi
 • Teknoloji tasarımı ve programlama etkinliklerinin desteklenmesi
 • Elestirel düsünme ve analiz becerilerinin gelistirilmesi
 • Karmasık problemlerin kolaylıkla çözülmesinin saglanması
 • Sosyal zeka ve liderlik becerilerinin gelistirilmesi
 • Duygusal zekanın gelistirilmesi
 • Muhakeme gücü ve kavrayıs yetisinin saglamlastırılması
 • Sistemleri analiz etme ve degerlendirme yetkinliklerinin kazandırılması
Her şeyin cevabı STEM’de! UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu
 • Programın odak noktası nedir? Ögrencilerin 21. yy yetkinliklerini kazanması temelinde egitim programları uygulanır. Ögrenme süreçleri, UNESCO Ölçme Degerlendirme Programı’yla takip edilip desteklenir.
 • Bu program ögrenciye yurtiçi ve yurtdısında nasıl bir fayda saglar? Ögrenciler, uygulanan egitim programları sayesinde hem Türkiye'de hem de yurtdısında üniversitelere giris için avantajlı olur ve is hayatı için yeterli donanım ve referansı kazanır.
 • UNESCO üyesi ülkelerdeki okullar ile degisim programları imkânı var mı? UNESCO üyesi ülkelerdeki ortak programa sahip okullar ile karşılıklı degisim programları uygulanır.
 • UNESCO En Iyi STEM Uygulama Okulu’na hangi sartlarda öğrenci kabul edilir? Öğrenci kabulleri, ilgi ve yeteneklerin belirlenmesi kapsamında yapılır ve farklı alanlarda ilgili ve yetenekli öğrenciler, burs programı ile okula kabul edilir.
UNESCO En İyi
STEM Uygulama Okulu Lansmanı
UNESCO & MEKTEBİM
Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi - 4 Mart 2019
Mektebim Okulları
E-5 Yan Yol Üzeri No: 175
Avcılar / İstanbul
444 30 95