Eğitimde Değişim Başladı
UNESCO
En İyi STEM Uygulama Okulu
Türkiye’nin Uluslararası
STEM Müfredatını Oluşturuyoruz
UNESCO
MEKTEBİM
UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu

UNESCO, İngilizce “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir kısaltmadır. UNESCO’nun Uluslararası Eğitim Bürosu olan IBE, eğitim müfredatlarına ve bununla ilgili konulara odaklanır. Müfredatta ve ilgili konularda bir mükemmeliyet merkezidir. Küresel eğitimin beşiği olan IBE’nin üye sayısı UNESCO ile aynıdır; 193 üye ülkesi ve 11 de gözlemci ülkesi vardır.

UNESCO
STEM NEDİR? (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

STEM, fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren bir eğitim yaklaşımıdır. Ana hedef teorik bilgilerin üretime dönüştürülmesidir.

Bir STEM projesi nasıl gerçekleştirilir?

 • STEM projelerinde uygulanan profesyonel senaryo yazma teknikleri ile oluşturulan kurgu sayesinde öğrenci; klasik bir eğitim içeriği ile değil, bir film izliyormuşçasına olayın içine girer.
 • Tema gerçek hayatla ilişkilendirilir ve kazanımlar daha derinlemesine elde edilir.
 • Ortaya konan probleme çözüm üretilirken birden fazla disiplinin etkileşimi içinde çalışılır.
 • Süreç devam ederken öğrenciler tüm fikirlerin değerli olabileceğini fark eder ve bir projenin ortaya çıkma sürecini etkileyen birden fazla etmenin olduğunu anlar.
 • Üretilen prototip gerçek ortamında çalıştırılır, varsa sorunlu bileşenler belirlenir.
 • Prototip son hâline getirilir ve çözüme ulaşılır.

Öğrenci “Bu bilgiler benim ne işime yarayacak?” sorusunun cevabını STEM’le kendisi vermiş olur.

UNESCO EN İYİ STEM UYGULAMA OKULU
UNESCO

UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu'nun Kapsamı

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili tüm öğrenim alanlarını kapsayan ve yeterlilik esaslı, Türkiye'nin ilk uluslararası STEM müfredatının tasarımı ve geliştirilmesidir.

Türkiye, STEM eğitiminde Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler nezdinde En İyi Uygulama Merkezi (Best Practice Hub) oluyor.

STEM
Öğretmen
Eğitimi Programı

Değerlendirme kılavuzları ve araçlarından oluşan, STEM müfredatını öğretme ve değerlendirme yöntemlerini içeren Türkiye'nin ilk STEM Öğretmen Eğitimi Programı’dır.

STEM Kazanımları
Öğrenci Ölçme ve
Değerlendirme Sistemi

STEM müfredatıyla hedeflenen kazanımların, ihtiyaçlara uygunluğunu ölçen sistemdir.

OKUL PROGRAMLARI
 • Master ve Doktora Öğrencileriyle Tematik Ders Programları
 • Sektör Dersleri
 • Yerinde Eğitim Programları
 • Okuma Saati
 • Gönüllülük Programı
 • Yabancı Dil Akran Programı
TEMATİK SINIFLAR

Performans
Sınıfları

Yabancı Dil,
Sanat, Müzik,
Tasarım Becerileri

Dene-Yap
Sınıfları

Bilim, Tasarım,
Sorgulama,
Hayal Etme

Mutafağım
Dünya

Kültür, Sanat,
Motor Beceriler,
Yetenek, Farkındalık

Ne Var, Ne Yok
Zamanı

Kütüphane Dersleri,
Araştırma, Okuma,
Birlikte Çalışma

UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu’nun Özellikleri
 • Etkin öğrenme ortamlarının sağlanması
 • Yaratıcılık, özgünlük ve girişimciliğin teşvik edilmesi
 • Teknoloji tasarımı ve programlama etkinliklerinin desteklenmesi
 • Eleştirel düşünme ve analiz becerilerinin geliştirilmesi
 • Karmaşık problemlerin kolaylıkla çözülmesinin sağlanması
 • Sosyal zekâ ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi
 • Duygusal zekânın geliştirilmesi
 • Muhakeme gücü ve kavrayış yetisinin sağlamlaştırılması
 • Sistemleri analiz etme ve değerlendirme yetkinliklerinin kazandırılması
Her şeyin cevabı STEM’de! UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu
 • Programın odak noktası nedir? Öğrencilerin 21. yy. yetkinliklerini kazanması temelinde eğitim programları uygulanır. Öğrenme süreçleri, UNESCO Ölçme Değerlendirme Programı’yla takip edilip desteklenir.
 • Bu program öğrenciye yurt içi ve yurt dışında nasıl bir fayda sağlar? Öğrenciler, uygulanan eğitim programları sayesinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında üniversitelere giriş için avantajlı olur ve iş hayatı için yeterli donanım ve referansı kazanır.
 • UNESCO üyesi ülkelerdeki okullar ile değişim programları imkânı var mı? UNESCO üyesi ülkelerdeki ortak programa sahip okullar ile karşılıklı değişim programları uygulanır.
 • UNESCO En İyi STEM Uygulama Okulu’na hangi şartlarda öğrenci kabul edilir? Öğrenci kabulleri, ilgi ve yeteneklerin belirlenmesi kapsamında yapılır ve farklı alanlarda ilgili ve yetenekli öğrenciler; burs programı ile okula kabul edilir.
UNESCO En İyi
STEM Uygulama Okulu Lansmanı
UNESCO & MEKTEBİM
Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi - 4 Mart 2019
Mektebim Koleji
E-5 Yan Yol Üzeri No: 175
Avcılar / İstanbul
444 30 95