Yabancı Dil

Mektebim Kolejinde, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarına uyarlanmış haliyle yürütülmektedir.  Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturmaktadır. 

İdeal yöntem ve tekniklerle ideal öğrenciler yetiştirmeği ilke edinen Mektebim Kolejinde İngilizce programı mevcut olan en iyi eğitim kaynakları ile yürütülmektedir.  Bireyselleştirilmiş öğretime erişimi sağlamak, her zaman her yerde öğrenme fırsatları sunma adına kullanılan dijital platformlar “Mektebim Digi Kampüs” kullanımıyla zenginleştirilmiştir. Öğrencilere İngilizceyi sevdiren, onları motive eden eğitici oyun, ödev ve programlarla donatılmış dijital materyaller profesyonel eğitim anlayışımıza entegre edilmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerin sadece okulda değil aynı zamanda sınıf dışında da çeşitli ve özgün materyallerden yararlanmaları hedeflenmiştir.

İÇERİK VE DİLİN ENTEGRE OLDUĞU ÖĞRENİM

“Content and Language Integrated Learning”
“İçerik ve Dilin Entegre Olduğu Öğrenim” (CLIL) farklı disiplinlerin iş birliği içinde ele alındığı entegre öğretim programlarıdır. İlkokulda yürütülen Mektebim İngilizce Matematik ve Bilim Entegrasyonu derslerinde öğrenciler matematiksel kavramları ve doğa olaylarını İngilizce olarak işler. Dilin amaç değil bilgiye ulaşmak için araç olduğu anlayışını benimseyen öğrencilerimiz dil hâkimiyeti kazanır, anlamlı ve hızlı bir şekilde İngilizce öğrenir.