9-10.Sınıflar - DÜNYA BENİM Yaşam Alanım

“ARTIK LİSELİYİM”

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversiteye hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 

21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedirler.

Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Modeli”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

DÜNYA BENİM YAŞAM ALANIM

Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme  ve  sürdürebilme  becerisi ve yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıca yetkinlikler  arasında yer almaktadır.

Küresel farkındalığa sahip, ekonomi okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim Kolejinin lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınmaktadır.

9. SINIFTAN BAŞLAYAN YKS HAZIRLIK PROGRAMI

Mektebim Koleji, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için yapılan sınavlarda belli bir başarı düzeyini elde etmiş öğrencileri bursla almaktadır. Lise kademesinde akademik başarıya öncelik verilerek programlar oluşturulur. Öğrencilerimizin, kazanmak istedikleri üniversitelere yerleşmenin ilk adımı olan YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) içeriği derslerin çoğunluğunda 9 ve 10. sınıf kapsamından oluşmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin 9 ve 10. sınıf konularını eksiksiz bir şekilde öğrenerek sınav sürecine hazır olmaları sağlanır.

9 ve 10. sınıf öğrencilerinin akademik derslerle ilgili performansları her hafta parçalı sınavlarla düzenli şekilde ölçülerek tam öğrenme sağlanmaktadır. Bunun yanında aylık periyotlarla yapılan deneme sınavları ile öğrencilerimizin YKS soru tarzlarına ve sınav yapısına uyum süreci desteklenmektedir. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ortalama iki haftada bir olacak şekilde (toplamda 19 deneme sınavı) düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrendiklerini test eder.

İLK CV’NİZİ NE ZAMAN HAZIRLADINIZ?

9 ve 10. sınıf öğrencileri M LEAD (Mektebim Liderlik ve Girişimcilik Programı) çerçevesinde iş dünyası ve kariyer içerikli dersler ile farklı iş kolları hakkında bilgi edinir, bu iş kollarında kariyer basamaklarının neler olduğunu öğrenir ve deneyim kazanır. Mektebim Koleji öğrencileri ilk kez CV hazırlama deneyimini lisede yaşar ve hazırladıkları CV’ler karşılıklı program ortağı olduğumuz profesyonel firmalarca değerlendirilerek kendilerine iş görüşmesi ve işe girme deneyimleri yaşatılır. Öğrencilerimiz “Gölge Staj” kapsamında profesyonel iş ortamlarında bir hafta “işe gitmektedir.” Bu süreçte sorumlu profesyonellerin gözetiminde kendi güvenliğini ve iş yerinin işleyişini riske atmayacak şekilde görevler üstlenmektedir. 

Bu sayede lise öğrencileri hem kariyer yaşamında ilk kez sahaya inmiş olur hem de “Gölge Staj” sürecinde deneyimlediği iş kolunun kendisine uygun bir alan olup olmadığını öğrenir. 

Böylece üniversite tercihi aşamasında daha tutarlı ve kişiliğine uygun seçimler yaparlar.

PROFESYONELLER ÖĞRENCİLERİMİZLE...

9 ve 10. sınıflarda uyguladığımız ders içerikleri kapsamında girişimci iş insanlarının öğrencilerimizle buluşması ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, deneyimlerini paylaşan profesyonellerden ilgili iş alanlarının özelliklerini ve inceliklerini de öğrenme fırsatı yakalar. Ayrıca firma gezileri düzenlenerek öğrencilerimizin ilgili iş alanlarını yerinde gözlemlemesine fırsat tanınmaktadır. 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerimize sunulan Liderlik ve Girişimcilik Programı, onları üniversite sonrası yaşama hazırlamaktadır.

HER GENCİN BİR İLGİ ALANI VAR

YKS sürecinin içinde “Sınav Grubu” olarak değerlendirilen 11 ve 12. sınıfa gelmeden 9 ve 10. sınıflardaki öğrencilerimizin hobi edinmeleri ve kendilerine bir ilgi alanı oluşturmaları beklenmektedir. Bu yönde kulüp saatlerimizi artırarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bireysel çalışmalar yapması, grup içinde ortak çalışmalara imza atması ve ürün ortaya çıkarması sağlanmaktadır. Bu sınıf düzeylerinde yoğun Yabancı Dil programı da uygulanmakta ve öğrencilerimizin kendilerini ve hazırladıkları projeleri en az bir yabancı dilde ifade etmesi hedeflenmektedir.

Lisemiz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak için aşağıdaki formdan ilgilendiğiniz kampüsümüzü seçip bilgilerinizi doldurmanız yeterli.