KADEMELERİMİZ
İLKOKUL
İLKOKUL

İlkokul Eğitiminin Önemi

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar ona hayatı boyunca eşlik edecektir. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekmektedir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilerek, ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edindirilmektedir.

İlkokul Eğitim Yaklaşımımız

Mektebimliler, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek, başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” çocukların yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

“Dünya Benim Keşif Alanım”

Öğrencinin keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekmektedir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik ederek, öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlamaktadır. Mektebim’de, çocukları doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilirir. Böylece okuma, yazma ve aritmetik konularda edinilen temel bilgi ve  beceriler; toplumsal, kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılır. Çok işlevli okuryazarlık kavramıyla hem bireyin hem de toplumun gelişimine imkân sağlanmaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
İlkokul için bilgi alın