KADEMELERİMİZ
LİSE
LİSE

Lise Eğitiminin Önemi

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.
 

"Dünya Benim Yaşam Alanım"

Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme ve sürdürebilme becerisi, yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıca yetkinlikler arasında yer almaktadır. Küresel farkındalığa sahip,  ekonomi  okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim’in lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınmaktadır.
 

Bütünsel Eğitim Yaklaşımı

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek, başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedirler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

MEKTEBİM KOLEJİ
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise için bilgi alın