DÜNYA BENİM Yaşam Alanım

9-10. SINIFLAR

“ARTIK LİSELİYİM”

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversiteye hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 

21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedirler.

Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Modeli”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

DÜNYA BENİM YAŞAM ALANIM
Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme  ve  sürdürebilme  becerisi ve yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıca yetkinlikler  arasında yer almaktadır.

Küresel farkındalığa sahip, ekonomi okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim Kolejinin lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınmaktadır.

9. SINIFTAN BAŞLAYAN
YKS HAZIRLIK PROGRAMI
Mektebim Koleji, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için yapılan sınavlarda belli bir başarı düzeyini elde etmiş öğrencileri bursla almaktadır. Lise kademesinde akademik başarıya öncelik verilerek programlar oluşturulur. Öğrencilerimizin, kazanmak istedikleri üniversitelere yerleşmenin ilk adımı olan YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) içeriği derslerin çoğunluğunda 9 ve 10. sınıf kapsamından oluşmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin 9 ve 10. sınıf konularını eksiksiz bir şekilde öğrenerek sınav sürecine hazır olmaları sağlanır.

9 ve 10. sınıf öğrencilerinin akademik derslerle ilgili performansları her hafta parçalı sınavlarla düzenli şekilde ölçülerek tam öğrenme sağlanmaktadır. Bunun yanında aylık periyotlarla yapılan deneme sınavları ile öğrencilerimizin YKS soru tarzlarına ve sınav yapısına uyum süreci desteklenmektedir. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ortalama iki haftada bir olacak şekilde (toplamda 19 deneme sınavı) düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrendiklerini test eder.

İLK CV’NİZİ NE ZAMAN HAZIRLADINIZ?
9 ve 10. sınıf öğrencileri M LEAD (Mektebim Liderlik ve Girişimcilik Programı) çerçevesinde iş dünyası ve kariyer içerikli dersler ile farklı iş kolları hakkında bilgi edinir, bu iş kollarında kariyer basamaklarının neler olduğunu öğrenir ve deneyim kazanır. Mektebim Koleji öğrencileri ilk kez CV hazırlama deneyimini lisede yaşar ve hazırladıkları CV’ler karşılıklı program ortağı olduğumuz profesyonel firmalarca değerlendirilerek kendilerine iş görüşmesi ve işe girme deneyimleri yaşatılır. Öğrencilerimiz “Gölge Staj” kapsamında profesyonel iş ortamlarında bir hafta “işe gitmektedir.” Bu süreçte sorumlu profesyonellerin gözetiminde kendi güvenliğini ve iş yerinin işleyişini riske atmayacak şekilde görevler üstlenmektedir. 

Bu sayede lise öğrencileri hem kariyer yaşamında ilk kez sahaya inmiş olur hem de “Gölge Staj” sürecinde deneyimlediği iş kolunun kendisine uygun bir alan olup olmadığını öğrenir. 

Böylece üniversite tercihi aşamasında daha tutarlı ve kişiliğine uygun seçimler yaparlar.

PROFESYONELLER ÖĞRENCİLERİMİZLE...
9 ve 10. sınıflarda uyguladığımız ders içerikleri kapsamında girişimci iş insanlarının öğrencilerimizle buluşması ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz, deneyimlerini paylaşan profesyonellerden ilgili iş alanlarının özelliklerini ve inceliklerini de öğrenme fırsatı yakalar. Ayrıca firma gezileri düzenlenerek öğrencilerimizin ilgili iş alanlarını yerinde gözlemlemesine fırsat tanınmaktadır. 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerimize sunulan Liderlik ve Girişimcilik Programı, onları üniversite sonrası yaşama hazırlamaktadır.

HER GENCİN BİR İLGİ ALANI VAR
YKS sürecinin içinde “Sınav Grubu” olarak değerlendirilen 11 ve 12. sınıfa gelmeden 9 ve 10. sınıflardaki öğrencilerimizin hobi edinmeleri ve kendilerine bir ilgi alanı oluşturmaları beklenmektedir. Bu yönde kulüp saatlerimizi artırarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bireysel çalışmalar yapması, grup içinde ortak çalışmalara imza atması ve ürün ortaya çıkarması sağlanmaktadır. Bu sınıf düzeylerinde yoğun Yabancı Dil programı da uygulanmakta ve öğrencilerimizin kendilerini ve hazırladıkları projeleri en az bir yabancı dilde ifade etmesi hedeflenmektedir.


 

11-12. SINIFLAR
“ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORUM”

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversiteye hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 

21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedirler.

Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Modeli”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

DÜNYA BENİM YAŞAM ALANIM
Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme  ve  sürdürebilme  becerisi, yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıca yetkinlikler  arasında yer almaktadır.

Küresel farkındalığa sahip, ekonomi okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim’in lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınmaktadır.

YKS HAZIRLIK PROGRAMI
Mektebim Kolejinin anlayışında “Üniversite Giriş Sınavları 5 saat 15 dakika değil, 4 yıl 5 saat 15 dakikadır!” Öğrencilerimiz üniversite hazırlığına 9. sınıfın ilk günü başlar. Özellikle üniversite sınavı programı 11 ve 12. sınıflarda uygulanır. 11 ve 12. sınıflar “Sınav Grupları “ olarak adlandırılır ve tıpkı 12. sınıflar gibi 11. sınıflar da senenin sonunda sınav olacakmış gibi hazırlık yapar.
 
11 ve 12. sınıflar okulun açılışından üç hafta önce sınava hazırlık kurslarıyla okula başlar. Hafta sonu kurs programlarına katılım zorunludur. Bu sürede bütün sınav grubu derslerinde konular işlenir ve yılın sonunda değil, çok daha erken bir tarihte 11. sınıf konuları tamamlanarak 12. sınıfın konularına başlanır. İlgili yaş gruplarında kalıcı öğrenmenin sık tekrarla sağlanabileceğinin bilinciyle öğrencilerimizin sınav konularını en az iki kez baştan sona işlemeleri öngörülmektedir. Bu sebeple 11. sınıfta TYT konuları tamamlanıp 12. sınıfta AYT konularına yoğunlaşılır ve TYT konuları tekrarlarla hatırda tutulur. 11. sınıf öğrencilerimiz ortalama bir buçuk haftada bir olacak şekilde (toplamda 28 deneme sınavı) düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrendiklerini test eder.

GELECEK SİMÜLASYONU
11. sınıflarımızda başarı ile uyguladığımız Gelecek Simülasyonu Programı, başka bir kurumda örneği olmayan bir kurgudur. Adından anlaşılacağı üzere geleceği yaşatan bu programda öğrencilerimize tam bir yıl sonra yaşayacakları zorlu sürecin üç aşaması yaşatılır.
1. Sınav Süreci
2. Tercih Süreci
3. Yerleşme Süreci

Uzman öğretmenlerimiz tarafından YKS’ye birebir uyumlu olarak hazırladığımız deneme sınavına giren öğrencilerimiz, Ölçme-Değerlendirme merkezimizin yaptığı değerlendirme ile puanını öğrenir. İkinci aşamada, Gelecek Simülasyonu Programına protokollerle dahil edilen devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanları ve bölümlerden oluşan tercih havuzundan kendileri için bir tercih listesi oluşturur. Puanlar ve tercih ettikleri bölümün kontenjanı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda bu bölümlerden birine yerleşmeye hak kazanır.
 
Bir bölüme yerleşen öğrencilerimiz, üçüncü aşamada bir tam gününü kazandığı okulda geçirerek o okulun öğretmenlerinin dersine girer ve üniversite 1. sınıf öğrencisi olur. Ders aralarında diğer öğrencilerle tanışıp kaynaşan öğrenciler, kafeteryada, laboratuvada ya da konferans salonunda zaman geçirir. Kısacası bir günlüğüne “üniversiteli” olur.

SINIF BAZLI DENEME SINAVLARI
11. SINIF 28 ADET
12. SINIF 66 ADET

KARİYER DÜNYASININ KAPISINDA…
Mektebim Kolejinde,  kariyer yaşamının kapısına kadar öğrencilerimize eşlik edilmektedir. Öğrenme gruplarına göre oluşturulmuş sınıflarda, kendi öğretmenlerimiz ve eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanmış ana ders materyalleri ve ders içerikleri ile öğrencilerimiz sınava hazırlanır. Kullanılan kaynaklar ve grup/dar grup/bireysel çalışmalar vasıtasıyla öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde bilgi yönünden eksiksiz bir donanıma sahip olması sağlanır. Sınav hazırlık gruplarımızda mecburi ders saatinin dışında yılda;

•  216 saat hafta sonu kursu
•  180 saat gün çıkışı grup/dar grup/bireysel etüt çalışması
•  180 saat hızlandırma (Ağustos, ara tatiller, yarıyıl tatili) çalışmaları
ile sınava hazırlık yapılmaktadır.

AKADEMİK GELİŞİM TAKİBİ
Öğrencilerimizin bilgi öğrenme ve sınav teknikleri konusunda eksiklerini tamamlarken aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimizin her yılın Şubat ayı ile başlayan resmî YKS maratonunda;

•  Resmî başvuru süreçleri, 
•  Sınava psikolojik hazırlık, 
•  Sınav günü rehabilitasyon ve anlık net sayısı belirleme
•  Tercih süreçleri
•  Ek yerleştirme süreçleri
•  Yurt (KYK) süreçleri danışmanlığı

konularında danışmalık yapılır.