Yabancı Dil

Mektebim Kolejinde yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılmaktadır. 

Öğrencilerimize “dünya vatandaşı olma misyonunu kazandıran” Lise İngilizce programımız yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerine dayalı; yarı akademik ve akademik içeriklerin incelendiği, proje odaklı çalışmaların yürütüldüğü tekniklerle desteklenir.   Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası yurt dışı eğitimi için şart olan dil yeterlilik sınavlarına hazırlık yapmaktadır.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrenciler 2. sınıftan itibaren İngilizce kullanma yeteneğinin kanıtı olarak kabul edilen Cambridge Assessment English sınavlarına katılır. Bu sınavlar, iletişimsel özellikli olup İngiltere merkezli dil kurumu tarafından gerçekleştirilir. 

Cambridge Üniversitesinin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavları, eğlenceli ve ilgi çekici içeriğiyle öğrencileri öğrenmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Young Learners sınavlarıyla öğrencide oluşturulan temeli, akademik bir düzeye taşıyan KET (Key English Test); PET (Preliminary English Test) ve FCE (First Certificate in English) sınavları ise ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde, kendi gelişimlerini adım adım takip etme fırsatı sunmaktadır.

MODERN DİLLER

İlkokul 2. sınıftan itibaren Modern Diller kapsamında 2. yabancı dil eğitiminde İspanyolca ve Almanca seçenekli olarak verilir.

NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?

19 ülkenin ana dili olan İspanyolca, 600 milyona yakın kişi tarafından konuşulmaktadır. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dil olarak yer almaktadır.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ?

Almanca, 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dili olarak dünya çapında en önemli dillerden biridir. Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olması nedeniyle de etkin Almanca bilgisi, iş dünyasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

EĞİTİM GEZİLERİ, YURT DIŞI EXCHANGE PROGRAMLARI

Mektebim Koleji, dünyanın sürekli değişen ve gelişen şartlarına uyum sağlayan ve bu değişimleri ülkemize taşıyan bir nesil yetiştirme anlayışıyla, yurt dışı eğitim programlarını öğrencilerine sunar. Tüm dünyada tanınırlığını ve kabulü olan uluslararası üniversite iş birlikleri ile  uluslararası üniversite danışmanlığı, öğrenci değişim programları, çift diploma programları, yaz ve kış okulları gibi Türkiye’de değişim ve vizyon oluşturacak birçok faaliyete ve yeniliklere imza atmaktadır.