Değerlerimiz

İnsan Odaklıyız.

Yaptığımız işlerde ve kurduğumuz iletişimde önceliğimiz “insan”dır. Gerek öğrencilerimizle, gerek velilerimizle, gerekse de en önemli gücümüz olan çalışanlarımızla temasta olmayı,onları anlamayı ve ihtiyaca uygun çözümler üretmeyi benimseriz.

İnsanı temel alan her konunun hassasiyetle planlanması ve uygulanması gereğinin farkındayız.

Topluma Karşı Sorumluluk Hissederiz.

Yaptığımız tüm işlerde içinde yaşadığımız toplumun faydasını gözetiriz. Topluma yapacağımız katkının, toplumun bir parçası olarak bizi de geliştireceğine, mutluluğumuzu artıracağına inanırız.

İçinde yaşadığımız toplumun değerlerine saygı gösterir, evrensel başarının kendi değerlerimizde saklı olduğunu biliriz. Sağlıklı bir toplum yapısının sağlıklı ve iyi eğitimli bireylerle mümkün olduğunu düşünürüz. Bunu başarmanın yolunun her şeyden önce çocukların ve gençlerin eğitiminden geçtiğini biliriz. Bu nedenle odağımıza çocukları alırız. Onların doğru, kalitesi yüksek, çağın gereklerine uygun bir eğitim almalarını, mutluluklarını her şeyin üstünde tutarız.

Öngörü Sahibi Olmaya Özen Gösteririz.

Yaşamın doğal akışının bizi dikkate almadığının farkındayız. Her şeyi kontrol altında tutamayacağımızı biliriz. Bununla birlikte kontrolünü elimizde tutabileceğimiz olayları / durumları değerlendirir, öngörü ile zamanında atmamız gereken adımları atarız. Süreçleri izler ve doğru yönde ilerletmek için onları yönetmenin yollarını ararız. Yaşamın önümüzden akıp geçmesini izlemekle kalmaz, ona katkı sağlarız.

Açık Fikirliyiz, Sürekli Öğreniriz ve Gelişiriz.

Yaşadığımız dünyayı anlamak, becerilerimizi geliştirmek ve tüm dünyaya katkı sağlamak için sürekli öğreniriz. Öğrenmeyi yaşamımız içinde sürekli hâle getirebilmek için açık fikirli olmanın, başkalarını dinlemenin ve farklı düşüncelerin dile getirilmesine fırsat vermenin önemine inarırız. Yaşamın değişen koşullarına, insanın gelişimine uygun olarak biz de değişiriz.

Yaşadığımız değişimin gelişme yönünde olabilmesi için ilkelerimiz ve değerlerimiz bize yol gösterir.

Evrensel Ölçekte Başarıya İnanırız.

Başarıyı yalnızca yerel ölçütlerle değerlendirmeyiz. Bir işin başarılı sayılması için öncelikle yerel ölçütlere göre başarılı olması gerektiğini, ancak bunun yeterli olmadığını düşünürüz.

Bizim için başarı, evrensel ölçüde en iyinin yapılmasıdır.

Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde başarılı sayılabilecek durumda olmalarını hedefleriz. Bu nedenle öğretmenlerimizin dünya ölçeğinde birer eğitimci olmaları için elimizden gelen tüm çabayı gösteririz.

Yaşamımızın Her Alanında Veriye Dayalı Bilgiden Yararlanırız.

Bilgi edinmenin, bilgiyi analiz etmenin ve verileri dikkate alarak karar vermenin yaşamımız üzerindeki olumlu etkisinin ve bu yaklaşımın bizi geliştirdiğinin farkındayız. Planlarımızı, tasarımlarımızı, eylemlerimizi; analiz ettiğimiz somut verilere dayanarak yaparız. Bunun bizi mümkün olan en doğru sonuca götürdüğünü biliriz. İşimizle ilgili yaptığımız yorumlar ve değerlendirmeler mutlaka somut verilere dayanır.

Yaklaşımcıyız.

İlişkilerimizde yaklaşımcı bir tutum takınırız. Kendi görüşlerimizin belirli durumlarda mümkün olan en doğru sonuca ulaşmamızı sağlamayabileceğini biliriz. Bu nedenle paydaşlarımızın fikirlerini de dikkate alır, eksiklerimizi ve hatalarımızı kabul eder kendimizi sürekli geliştiririz. Bu bizim içgörü sahibi olmamızı sağlar. Kendi sınırlarımızı biliriz.

Her Zaman Şeffaf, Doğru ve Hesap Verebilir Durumdayız.

Her zaman aldığımız kararların, yaptığımız eylemlerin, takındığımız tavrın arkasında dururuz. Davranışlarımızın temelinde ilkelerimiz yer alır. Bu nedenle yaptıklarımızın sorumluluğunu rahatça taşırız. Çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ve toplumun tüm kesimlerine karşı şeffaf davranırız. Paydaşlarımızı ilgilendiren konuları kendileri ile tüm açıklığıyla paylaşabiliriz. Yaptığımız tüm işlemlerle ilgili belgeleri ve bilgileri gerektiğinde hesap verebilmek için hazır bulundururuz.

Hata yapabileceğimizi biliriz ve hata yapmanın bir öğrenme biçimi olduğuna inanırız. Kendimize, çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize hata yapabilme imkanı tanırız. Bu, bize ve çevremize doğruluğun, şeffaflığın ve yeniden denemenin yolunu açar.