İstanbul - Güneşli Kampüsü
İstanbul - Güneşli Kampüsü

Bütünsel Eğitim Modeli

Temel Eğitim Felsefemiz: Bütünsel Eğitim Modeli

Mektebim Koleji olarak öğrencilerimizin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerini, ulusal ve evrensel eğitim dinamiklerini göz önünde bulundurarak hazırladığımız programlarla en üst düzeye taşıyoruz.

  • Çocuklarımızın gelişim evrelerinde edinmesini hedeflediğimiz tutum ve becerilere göre eğitim yaklaşımımız;
  • Okul Öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” mottosuyla sorgulama ve yaratıcı düşünme
  • İlkokulda “Dünya Benim Keşif Alanım” mottosuyla keşfetme ve tasarlama
  • Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” mottosuyla projelendirme ve yapılandırma
  • Lisede “Dünya Benim Yaşam Alanım” mottosuyla deneyimleme ve insanlığın hizmetine sunma

doğrultusunda planlanmıştır.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarılarını artıracak yeni uygulamalara öncelik veriyoruz. Bu bağlamda bilgiyi deneyimsel uygulamalarla özümseyerek beceriye dönüştürebilecek nesiller yetiştiriyoruz. Bu amaçla eğitim bilimlerinde “bilim, teknoloji, mühendislik, matematik” disiplinlerinin birbiriyle bağlantılı şekilde ele alındığı Uluslararası STEM Müfredatı ile Bütünsel Eğitim Modeli’ni entegre ederek çocuklarımıza üretme becerisi kazandırıyoruz.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne (CEFL) uygun oluşturulmuş Yabancı Diller müfredatımızla öğrendiği dilde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, araştırma yapabilen ve toplum bilincine sahip dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim almalarını sağlayan Yurtdışı Yaz Kampları, Yurtdışı Akademik Programlar, Yurtdışı Sertifika ve Diploma programları, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus Projeleri eğitim programımızda yer almaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini önemsiyor ve ulusal sınavlarda yüksek bireysel ve kitlesel başarı elde etmelerini sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ders içi ve ders dışı çalışmalar ve akademik gelişim takip modüllerimizle öğrencilerimizin ulusal sınavlara kesintisiz bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz.

Gelişim Odaklı Rehberlik çalışmalarımız ile bütün öğrencilerimiz için psikolojik ve bilişsel envanter uygulamaları yaparak öğrenci ve velilerimizi yönlendiriyoruz. Bütün öğrencilerimizin akademik gelişimlerini bireysel olarak takip ediyor ve sınav gruplarındaki öğrencilerimiz için ulusal sınavlara yönelik; sınava hazırlık, sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası süreçleriyle ilgili rehberlik ve tercih danışmanlığı gerçekleştiriyoruz.

Mektebim Koleji öğrencilerini güçlü ve farklı kılan, Yenilikçi Eğitim Programları’mızdır. Bu programda yer alan; Finansal Okuryazarlık, Matematik Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygulamalar, Müzede Eğitim, Bilime Yolculuk, Küresel farkındalık, İnovasyon, Düşünme Becerileri, Okuma-Yazma-Metin-Sunum-Müzakere Atölyeleri, Kodlama, E-STEM, CLIL gibi dersler, öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini ön plana çıkarır.