Kodlama

Kodlama

Çocuklar erken yaşta kodlama mantığını öğrendikleri takdirde tasarım odaklı düşünme, sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünmenin yanı sıra problemleri öngörerek çözümler üretebileceklerdir. Kodlamanın esasını oluşturan algoritmik düşünme becerisi yaşamın her alanında kullanılmaktadır.

Kodlama, STEM, Elektronik Tasarım Dersleri'nin ana amacı tüm öğrencileri bilişim uzmanı olarak yetiştirmek değildir. Amaç bu alana ilgisi olan öğrencileri keşfetmek ve kodlama yönteminin kullanılarak edinilmesi istenen problem çözme, sistematik düşünme becerilerinin kazanlımasını, bu yetkinlikleri yaşamlarına yansımasını, üretken ve girişimci bireyler yetişmesini sağlamaktır.

Mektebimliler "Kodlama" dersiyle;

• Analitik ve yaratıcı düşünme becerileri

• Sistematik düşünme ve problem çözme

• Olaylar ve durumlar arasında ilişkiyi görme

• Makine ve elektronik süreçlerin çalışma mantığını anlama

• Üretme ve girişimcilik becerileri kazanır.