Küresel Farkındalık

Küresel Farkındalık

Mektebim'de  "Küresel Farkındalık Dersi" 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için kurgulanmış bir akademik içeriğe sahiptir. Oyunlaştırma, münazara, canlandırma, hikaye anlatma, yazma, görsel ve işitsel sanatlar gibi yöntemleri araç olarak kullanarak çocuğa ne yapması ve nasıl düşünmesi gerektiğini söylemek yerine; onu eleştirel düşünmeye iten, sadece kendini ve etrafını değil, küresel boyutta düşünebilmesini sağlayan bir metodolojidir.

Küresel vatandaş olma bilincinin insanın kendini tanıması ve kendi değerini bilmesi noktasından noktasından hareketle eğitim 2. sınıftan itibaren "Ben Kimim?" sorusuyla başlar.