İstanbul - Güneşli Kampüsü
İstanbul - Güneşli Kampüsü

DÜNYA BENİM Keşif Alanım

“OKULDA BÜYÜYORUM”

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik edecektir. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekmektedir. 

İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilerek ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edindirilmektedir.

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Modeli”, çocukların yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

Yaşadığı kültür ve değer ortamı konusunda farkındalığı bulunan ve eleştirel, yaratıcı, analitik düşünebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak bir anlayış oluşturulmaktadır.

DÜNYA BENİM KEŞİF ALANIM

Çocuğun keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekmektedir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik ederek öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlar. 

Mektebim Kolejinde, çocukları doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilerek okuma, yazma ve aritmetik konularda edinilen temel bilgi ve beceriler; toplumsal,  kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılır. Çok işlevli okuryazarlık kavramıyla hem bireyin hem de toplumun gelişimine imkân sağlanır.

YENİLİKÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Bilinçli bireylerin yetişmesinin öneminden yola çıkarak öğrencilerimiz, hayatlarını planlamaları yolunda ilk adımlarını bu derste atar. İsteklerini ve ihtiyaçlarını ayırt etmeyi, kaynakları bilinçli kullanmayı, bütçe hazırlamayı öğrenir. Finansal okuryazarlık dersinde çocuklar, bilinçli ve etkili karar verme becerileri geliştirilir. Çocuğun kendi bütçesini planlayabilen, parasını ve hayatını iyi yöneten bir birey olmasına katkı sağlanır. Güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi için hazırlıklarını bu dersle yapması hedeflenir.

KÜRESEL FARKINDALIK

Öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi, bölgenin kültürünü daha sonraki sınıflarda ise farklı ülkeleri ve bu ülkelerin kültürlerini öğrendikleri, dünya vatandaşı olma yolunda ilerledikleri dersimiz son olarak global duyarlılık konularına değinir. Bu dersi alan öğrenciler ülkemiz ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayıp henüz gidip görmediği ülkeler hakkında araştırma yapar, farklı kültürlere ait yemek, müzik ve yaşam biçimi gibi bilgileri edinerek arkadaşlarına sunar, bu sayede kendini ifade etme ve sunum becerilerini geliştirir. Ek olarak işbirliğine dayalı öğrenme metodu ile global sorunlara takım arkadaşlarıyla çözüm bulmak için araştırma ve sunum yapar.

BİLİME YOLCULUK – LABORATUVAR

Öğrencilerin meraklarını tetikleyerek gündelik hayattaki bilimsel bakış açılarını keşfettikleri derstir. Sınıf öğretmeni gözetiminde laboratuvarda yapılan deneylerle öğrenciler gözlem yeteneğini geliştirir ve bilimsel bakış açıları gelişir.

M+STATION/DÜŞÜNME BECERİLERİ

Farklı bakış açılarını deneyebilen, kendine özgü bir perspektif oluşturabilen; gelişmeleri anlama ve yorumlama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmek için planladığımız dersimizde öğrenciler kendilerine ait M+Station setiyle birlikte yaş seviyelerine uygun olan akıl oyunlarını deneyimler.

KODLAMAYA GİRİŞ

Öğrenci bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi, akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenir.  Bir problemi analiz etmeyi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmeyi ve en uygun çözümü seçerek çözümü adım adım planlamayı öğrettiğimiz bu dersle çocuklar bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gerekenleri tamamlamış olur. Çocuklara bu aşamaları oyun ve etkinliklerle tamamlattıktan sonra bilgisayar kullanımı ile kodlama aşamasına geçilir. 1 ve 2. sınıflarda kodlama yöntemi kullanılarak öğrencilere problem çözme, sistematik düşünme becerileri kazandırmak ve bu yetkinliklerin çocukların yaşamlarına yansımasını sağlayarak üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

E-STEM

3 ve 4. sınıflarda öğrencilere animasyon yapımı, mobil uygulama hazırlama ve üç boyutlu tasarım yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Öğrenciler üç boyutlu tasarımlarının çıktılarını alarak dijital ortamda yaptıkları çalışmaların sonuçlarını 3D yazıcılardan çıkarır. Bu sayede öğrencilerimizin hayalleri, tasarımları gerçekleşmiş olur.

OKULDA YAŞAM

İlkokul kademesinde 2, 3 ve 4. sınıflarda kitap okumanın önemini vurgulamak ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek için çocuklar güne kitap okuyarak başlar. İlk dersin sonunda kahvaltı eder ve kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar dersler devam eder. Öğrenciler yemek sonrası açık alana çıkar. Gün sonunda etüdü olan öğrenciler derse kalır, diğer öğrencilerimiz evlerine uğurlanır.

AKADEMİK GELİŞİM TAKİBİ

2, 3 ve 4. sınıflarda yılda 7 sınav ile öğrencilerimizin akademik gelişim takibi yapılır. İlk sınavımız okulun ilk haftası yapılan hazırbulunuşluk sınavıdır. Bu sınav ile öğrencilerimizin yaz tatilinden dönüşlerinde hatırlayamadıkları konular tespit edilir ve ilk haftadan itibaren eksikleri var ise tamamlanır. İlk dönem 1. ve 2. İzleme sınavlarında o tarihe kadar öğrenilen kazanımları sorarak öğrencilerimizin kazanım eksikleri var ise tespit ederek bu kazanımlar etütlerde tamamlanır. Dönem sonu sınavı ile de tüm dönemin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki döneme eksikler varsa tamamlanarak başlanır. İkinci dönemde de 3. ve 4. İzleme sınavı ve 2. dönem sonu sınavı ile değerlendirmeleri tamamlanır. Her değerlendirme sonunda velilerimiz, sınav sonucu ve yapılacak etütlerle ilgili sınıf öğretmeni tarafından bilgilendirilir.

“Kesintisiz Geri Bildirim Sistemi” öğrencilerimizin hem akademik, hem sosyal, hem ruhsal alanlarda her türlü gelişimini takip ettiğimiz ve velilerimize bilgilendirme yaptığımız sistemdir.

KULÜPLER - GEZİ VE ETKİNLİKLER

Öğrenci de güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve onlara uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel,  sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları  Mektebim Kolejinin önemli bir parçasıdır.

Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayat ile bağdaştırmasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi yeni  kazanımlar için  transfer edilebilmesini de kolaylaştırır.

Yaş grubu ve kazanım hedefleriyle örtüşecek biçimde oluşturulan sergi, müze, bienal,  doğal ortam, tarihî binalar ve anıtlara yapılan gezilerle yaşadığı kenti, kentin tarihîni, klasik ve günümüz sanat eserlerini tanımaya başlayan  çocukta  estetik duyarlılık oluşturularak üretim atölyeleri, fabrikalar, iş yeri ziyaretleri ile günlük yaşam becerileri geliştirilmekte, gözlem ve deneyimlerini sınıf içinde paylaşması sağlanmaktadır.

İlkokulumuz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak için aşağıdaki formdan ilgilendiğiniz kampüsümüzü seçip bilgilerinizi doldurmanız yeterli.