Eğitim Yaklaşımımız

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik edecektir. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekmektedir.

İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilerek ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabil- me, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edindirilmektedir.

Bütünsel Eğitim Modeli

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini ve dünyayı keşfederek başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Modeli”, çocukların yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlamaktadır.

Yaşadığı kültür ve değer ortamı konusunda farkındalığı bulunan ve eleştirel, yaratıcı, analitik düşünebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak bir anlayış oluşturulmaktadır.

Mektebim Kolejinde uygulanan Bütünsel Eğitim Modeli ile okul öncesi öğrencilerinin, tüm gelişim alanlarını tamamlayarak ilkokul kademesine tam donanımlı geçmesi için birçok çalışma yapılmaktadır.

Dünya Benim Keşif Alanım

Çocuğun keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekmektedir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik ederek öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlar.

Mektebim Kolejinde, çocukları doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilerek okuma, yazma ve aritmetik konularda edinilen temel bilgi ve beceriler; toplumsal, kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılır. Çok işlevli okuryazarlık kavramıyla hem bireyin hem de toplumun gelişimine imkân sağlanır.

Oyun yoluyla fiziksel ve sosyal çevresini keşfeden, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, kendi yeteneklerinin farkına varan çocuk; çevresine ve kendine güvenen, öz saygısı yüksek bireyler olarak hayata hazırlanır.