Okulda Yaşam

İlkokul kademesinde 2, 3 ve 4. sınıflarda kitap okumanın önemini vurgulamak ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek için çocuklar güne kitap okuyarak başlar. İlk dersin sonunda kahvaltı eder ve kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar dersler devam eder. Öğrenciler yemek sonrası açık alana çıkar. Gün sonunda etüdü olan öğrenciler derse kalır, diğer öğrencilerimiz evlerine uğurlanır.

Akademik Gelişim Takibi

2, 3 ve 4. sınıflarda yılda 7 sınav ile öğrencilerimizin akademik gelişim takibi yapılır. İlk sınavımız okulun ilk haftası yapılan hazırbulunuşluk sınavıdır. Bu sınav ile öğrencilerimizin yaz tatilinden dönüşlerinde hatırlayamadıkları konular tespit edilir ve ilk haftadan itibaren eksikleri var ise tamamlanır. İlk dönem 1. ve 2. İzleme sınavlarında o tarihe kadar öğrenilen kazanımları ölçen sorular sorarak öğrencilerimizin kazanım eksikleri var ise tespit ederek bu kazanımlar etütlerde tamamlanır. 1. Dönem sonu sınavı ile de tüm dönemin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki döneme eksikler varsa tamamlanarak başlanır. İkinci dönemde de 3. ve 4. İzleme sınavı ve 2. dönem sonu sınavı ile değerlendirmeleri tamamlanır. Her değerlendirme sonunda velilerimiz, sınav sonucu ve yapılacak etütlerle ilgili sınıf öğretmeni tarafından bilgilendirilir.

“Kesintisiz Geri Bildirim Sistemi” öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal, hem ruhsal alanlarda her türlü gelişimini takip ettiğimiz ve velilerimize bilgilendirme yaptığımız sistemdir.

Kulüpler - Gezi ve Etkinlikler

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve onlara uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları Mektebim Kolejinin önemli bir parçasıdır.

Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği yeni kazanımları günlük hayat ile bağdaştırmasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi yeni kazanımlar için transfer edilebilmesini de kolaylaştırır.

Yaş grubu ve kazanım hedefleriyle örtüşecek biçimde oluşturulan sergi, müze, bienal, doğal ortam, tarihî binalar ve anıtlara yapılan gezilerle yaşadığı kenti, kentin tarihîni, klasik ve günümüz sanat eserlerini tanımaya başlayan çocukta estetik duyarlılık oluşturularak üretim atölyeleri, fabrikalar, iş yeri ziyaretleri ile günlük yaşam becerileri geliştirilmekte, gözlem ve deneyimlerini sınıf içinde paylaşması sağlanmaktadır.