Yenilikçi Eğitim Programı

Finansal Okuryazarlık

Bilinçli bireylerin yetişmesinin öneminden yola çıkarak öğrencilerimiz, hayatlarını planlamaları yolunda ilk adımlarını bu derste atar. İsteklerini ve ihtiyaçlarını ayırt etmeyi, kaynakları bilinçli kullanmayı, bütçe hazırlamayı öğrenir. Finansal okuryazarlık dersinde çocuklar, bilinçli ve etkili karar verme becerileri geliştirilir. Çocuğun kendi bütçesini planlayabilen, parasını ve hayatını iyi yöneten bir birey olmasına katkı sağlanır. Güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi için hazırlıklarını bu dersle yapması hedeflenir.

Küresel Farkındalık

Öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi, bölgenin kültürünü daha sonraki sınıflarda ise farklı ülkeleri ve bu ülkelerin kültürlerini öğrendikleri, dünya vatandaşı olma yolunda ilerledikleri dersimiz son olarak global duyarlılık konularına değinir. Bu dersi alan öğrenciler ülkemiz ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayıp henüz gidip görmediği ülkeler hakkında araştırma yapar, farklı kültürlere ait yemek, müzik ve yaşam biçimi gibi bilgileri edinerek arkadaşlarına sunar, bu sayede kendini ifade etme ve sunum becerilerini geliştirir. Ek olarak iş birliğine dayalı öğrenme metodu ile global sorunlara takım arkadaşlarıyla çözüm bulmak için araştırma ve sunum yapar.

Bilime Yolculuk – Laboratuvar

Öğrencilerin meraklarını tetikleyerek gündelik hayattaki bilimsel bakış açılarını keşfettikleri derstir. Sınıf öğretmeni gözetiminde laboratuvarda yapılan deneylerle öğrenciler gözlem yeteneğini geliştirir ve bilimsel bakış açıları gelişir.

M+Statıon/Düşünme Becerileri

Farklı bakış açılarını deneyebilen, kendine özgü bir perspektif oluşturabilen; gelişmeleri anlama ve yorumlama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmek için planladığımız dersimizde öğrenciler kendilerine ait M+Station setiyle birlikte yaş seviyelerine uygun olan akıl oyunlarını deneyimler.

Kodlamaya Giriş

Öğrenci bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi, akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenir. Bir problemi analiz etmeyi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmeyi ve en uygun çözümü seçerek çözümü adım adım planlamayı öğrettiğimiz bu dersle çocuklar bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gerekenleri tamamlamış olur. Çocuklara bu aşamaları oyun ve etkinliklerle tamamlattıktan sonra bilgisayar kullanımı ile kodlama aşamasına geçilir. 1 ve 2. sınıflarda kodlama yöntemi kullanılarak öğrencilere problem çözme, sistematik düşünme becerileri kazandırmak ve bu yetkinliklerin çocukların yaşamlarına yansımasını sağlayarak üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

E-Stem

3 ve 4. sınıflarda öğrencilere animasyon yapımı, mobil uygulama hazırlama ve üç boyutlu tasarım yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Öğrenciler üç boyutlu tasarımlarının çıktılarını alarak dijital ortamda yaptıkları çalışmaların sonuçlarını 3D yazıcılardan çıkarır. Bu sayede öğrencilerimizin hayalleri, tasarımları gerçekleşmiş olur.