Eğitim Yaklaşımımız

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek var olan potansiyellerini açığa çıkarmaktadır.

Buna bağlı olarak ilkokula geçiş süreci uyum sağlama açısından kolaylaşmaktadır.

Temel Gelişim Alanları Ve Kazanımlar

Okul öncesi dönem, çocukların akranlarıyla ve öğretmenlerle etkileşime geçtiği ve çok hızlı öğrendikleri dönemdir. Bu süreçte çocuklar sorgular ve çok soru sorarlar, öğrenmeye çok açıktırlar. Küçük sorumluluklar alabilecekleri, kendilerini doğru şekilde ifade etmeyi öğrenecekleri bu yaşlarda çok kolay ve akıcı şekilde yabancı dil öğrenebilirler. Bu dönemde çocuklar sesleri öğrenebilir, sesleri taklit edebilir, okumak için ön çalışmaları kolayca yapabilirler.

1. sınıfa başlayan çocuklar kasları yeterince geliştiği için kurallara uygun yazmaya başlayabilir. Hazırlık döneminde okuma eğitimi alan çocuk, 1. sınıf sürecinde kolayca akıcı okuyabilir ve okuduğunu anlama sürecine akranlarından daha önce geçer.

Bütünsel Eğitim Modeli

Mektebim Koleji öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Modeli” ile kendilerini keşfederek ve birer dünya vatandaşı olarak başarılı bir geleceğe adım adım yürümektedir.

Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanan “Bütünsel Eğitim Modeli”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

Mektebim Kolejinde uygulanan Bütünsel Eğitim Modeli ile okul öncesi öğrencilerinin, tüm gelişim alanlarını tamamlayarak ilkokul kademesine tam donanımlı geçmesi için birçok çalışma yapılmaktadır.

Dünya Benim Oyun Alanım

Mektebim Koleji, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket ederek yaratıcı düşünceyi daima cesaretlendirir.

Mektebim Kolejinin okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar.

Oyun yoluyla fiziksel ve sosyal çevresini keşfeden, yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan, kendi yeteneklerinin farkına varan çocuk; çevresine ve kendine güvenen, öz saygısı yüksek bireyler olarak hayata hazırlanır.