Yabancı Dil

Okul Öncesi'nde Yabancı Dil Yaklaşımımız

Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar verdiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle Mektebim Kolejinde okul öncesi kademede İngilizce programı çok önemli bir rol oynar. Program tümüyle çocuğun dünyasının bir parçası olan günlük temalar ışığında, hikâyeler, şarkılar,  çizgi film ve oyunlar ile yapılandırılarak uygulanır. Öğrenciler ana dillerini öğrendikleri şekilde İngilizce öğrenirler.

Ana hedeflerden biri, küçük yaştaki öğrencilere İngilizce sevgisini aşılamaktır. Yaklaşım, iletişimsel ve konu bazlıdır. Gerçek dil öğrenme ortamlarının sağlandığı derslerde farklı yöntem ve metotlarla birlikte okulumuz için özel hazırlanmış zengin kaynaklar da kullanılır. Erken yaşlarda, uygun malzeme, yöntem seçimi ve hafif müfredat yüküyle doğal edinimi kolaylaştıracak şekilde İngilizce öğretilmesi temeldir.

Misyonumuz, öğrencilere interaktif öğrenme ortamında etkili dil edinim olanağı sunmaktır.

Okul Öncesi Yayınlarımız ve Dijital Çözümlerim

3 yaş itibarıyla başlayan İngilizce programı uluslararası deneyime sahip İngilizce öğretmenleri eşliğinde gerek tasarım gerek içerik olarak yüksek kalitede, dil öğrenimini pekiştirmeyi amaçlayan materyaller ile yapılmaktadır. En önemli materyallerden biri DEPP uygulamalarıdır. Bu uygulama ile öğrencilerin sadece okulda değil aynı zamanda sınıf dışında da çeşitli ve özgün materyallerden yararlanmaları hedef alınmıştır.

İngilizce ‘ye yeni başlayan öğrenciler için dikkatle planlanmış ana ders kitaplarından biri BOUNCE serisidir. Öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde düzenlenen kitap, dil eğitiminin yanı sıra bilişsel gelişime de odaklanan yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin etik değerleri anlayacakları bölümleri, motor becerileri geliştirip yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri projeleri olan, kişisel değerlendirme de yapabilecekleri zengin bir kaynaktır.

MINIGON serisi ise İngilizce başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin okul öncesi arkadaşıdır. Çocuk dostu bu seri sadece müfredattaki içerikleri sunmakla kalmayıp çevre duyarlılığı ve arkadaşlık önemi gibi etik unsurlar konusunda da öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlar. 

Hikaye ve oyun bazlı bu serilere ek olarak okul öncesi programımız online platformla da desteklenir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizi cesaretlendirip motive ederek, eğlenceli bir biçimde yabancı dil eğitimi almalarını hedefleyen PICARO programı ile öğrencilerimiz 1000’den fazla eğitici online oyuna ulaşma imkanını bulur.

Öğrenme Ortamlarında,

  • İletişim İngilizce yürütülür
  • İletişim gerçek anlam oluşturmaya odaklıdır
  • Öğrenciler gerçek yaşamda o dili konuşan ülkelerdeki insanlar gibi dinleme ve konuşma eylemlerinde bulunurlar
  • Öğrenciler Türkçe düşünmeden uzak tutulur, çeviri yapılmaz
  • Öğrenciler görsel ve işitsel araçlar yardımıyla hedef dilde kullanılan yapı ve sözcüklerle sürekli olarak karşılaşırlar
  • Öğrenciler dili, el işleri, tüm bedensel tepki ve drama etkinlikleriyle eğlenceli bir şekilde kullanırlar
  • Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları halinde uyarılmaz ve düzeltilmez; iletişimin devamlılığına odaklanarak hatalarını daha sonra düzeltirler
  • Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve kurulan iletişim sistemi ile veliler süreci yakından takip ederler
  • Öğrenciler “Bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler