Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulu-İlkokul
Okullarımızda Rehberlik birimimizin temel amacı öğrencilerimizin kendilerini tanımasını sağlamak, önleyici ve gelişimsel yaklaşarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlardaki gelişim süreçlerinin takibini yapmak, değerlendirmek ve izlemektir.

Tespit edilen farklı durumlarda aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek, öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar
Okul öncesi ve ilkokul kademelerinde, her yaş grubunun seviyesine uygun olarak yapılan sınıf içi tanıma ve izleme çalışmalarında; dikkat, görsel algı ve el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalara ek olarak; çocuklarımızın okula uyum süreci, kendini ve duygularını tanıması, duygularını ifade edebilmesi, sosyal becerilerini geliştirmesi, hayır deme becerisi ve kendilerini doğru ifade edebilmelerini amaçlayan etkinlikler yapılmaktadır.

-    Bireysel Tanıma Çalışmaları
Her kademeye ait içerisinde öğrencinin sosyal duygusal ve bilişsel gelişimini yaş gelişimine göre değerlendirmeye yarayan, öğrenciyi yakından tanımamıza ve gelişimsel anlamda desteklememiz gereken bir alan olup olmadığına dair fikir sahibi olmamıza yarayan envanterlerdir.

-    Sınıf Gözlemleri
Rehberlik bölümünde öğrenci tanıma amaçlı gözlem yapmak esastır. Sınıf gözlemleri 4 etap esas alınarak yapılır;
•    Arkadaşları ile ilişkisi
•    Öğretmenleri ile ilişkisi
•    Derse ilgi ve katılım
•    Sınıf kurallarına uyum

-    Oyun Grupları
Oyun grupları, çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, tüm mutluluk ve mutsuzluklarını, hayallerini düşüncelerini ifade edebilmesine en uygun dil ve arkadaşlarıyla sosyalleşebildiği önemli bir fırsattır.

-    Rehberlik Saatleri
Mektebim Koleji PDR Koordinatörlüğü tarafından yaratıcılık, iletişim, empati vb. konularda farkındalık oluşturmaya yönelik Pozitif Psikoloji teması altında önleyici ve destekleyici içerikler hazırlanır. Rehberlik çalışmaları haftada bir olacak şekilde rehber öğretmen liderliğinde yürütülür.

-    Bireysel Destek Görüşmeleri
Rehber öğretmen sene başında tüm sorumlu olduğu öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar. İlerleyen zaman içerisinde de aile içi iletişim becerileri, duygularını tanıma çalışmaları, arkadaşlık ilişkileri, akran baskısı gibi ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile öğrencileri destekler.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Çocukların okul oryantasyon sürecine uyumları, bireysel farklılıkların takibi, sağlıklı iletişim, problem çözme becerilerinin kazandırılması vb. konularda bireysel görüşmelerin yanı sıra, her ay pedagojik bültenler yayınlanmakta, bu konulara yönelik seminerler ve ebeveyn atölyeleri çalışmalarımız yapılmaktadır.