Yenilikçi Eğitim Programı

Deney Zamanım-Laboratuvar

Öğrencilerin meraklarını tetikleyerek gündelik hayattaki bilimsel bakış̧ açılarını keşfetmelerini sağladığımız derstir. Okul öncesi öğretmeni gözetiminde, laboratuvarda yapılan deneylerle öğrencilere gözlem yeteneğiyle birlikte bilimsel bakış̧ açısı kazandırılır.

M+Station / Düşünme Becerileri

Farklı bakış açılarını deneyebilen, kendine özgü bir perspektif oluşturabilen; gelişmeleri anlama ve yorumlama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlar karşısında alternatif çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmek için planladığımız dersimizde öğrenciler kendilerine ait M+Station setiyle birlikte yaş seviyelerine uygun olan akıl oyunlarını deneyimler.

Kodlamaya Giriş

5 yaş öğrencilerinin bir problem durumunu çözmeyi, bir problemi analiz etmeyi öğrendiği, ekran olmadan da algoritmik düşünmenin adımlarını uyguladığı derstir.

Öğrenci bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenir. Bir problemi analiz etmeyi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmeyi ve en uygun çözümü seçerek çözümü adım adım planlamayı öğrettiğimiz bu dersle çocuklar bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesindeki adımları tamamlar. Çocuklar bu aşamaları oyun ve etkinliklerle tamamladıktan sonra ilkokulda bilgisayar kullanımı ile kodlama aşamasına geçer.

İnovasyon

İnovasyon dersleri çocukların farklı bakış açıları edinmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve inovatif düşüncelerini aktarabilecekleri, somutlaştırabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam ve zaman dilimi yaratmak için tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğimiz inovasyon dersimizde çocuklar, herhangi bir çizgiyi ya da materyali başka bir materyale dönüştürmeleri ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları için teşvik edilir. Sonraki adımlarında ise bu materyalle ilgili günlük hayatta yaşananlar hakkında konuşulur ve üç boyutlu çalışmalar yapılır. Her bir fikrin değerli olduğu vurgulanır ve böylece çocukların yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarmaları normal akış hâline getirilir.

Okuma-Yazmaya Hazırlık

Okul öncesi gruplarında okuma yazmaya hazırlık dersleriyle öğrenciler ilkokula hazırlanır ve 1. sınıfa geçiş süreci daha kolay ve eğlenceli hâle gelir.

Eğitsel Oyunlar

Çocuğun bireysel ve grup oyunları ile oyun tasarımı yapabilmesi, oyun kurabilmesi, kurulan oyuna dâhil olma ve başladığı oyunu sürdürme kazanımları edinmesi sağlanır. Temalar doğrultusunda oynanan kurallı oyunlarda verilen kazanımların öğrenilmesi hedeflenir.