7-8.Sınıflar - DÜNYA BENİM Proje Alanım

“SINAVLARA HAZIRLANIYORUM”

Ortaokulun ikinci kısmında 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, hem kişisel yaşamlarındaki önemli dönemeçlerden biri olan ergenlik sürecini yoğunlukla yaşamakta hem de “Sınav Grubu” olarak akademik çalışmalara yoğunlaşmaktadır. 

“Sınav Grubu” ön hazırlıkları 5 ve 6. sınıfta tamamlanan öğrencilerimiz 7 ve 8. sınıfa geldiklerinde hazırbulunuşlukları tam bir şekilde sınav sürecine girerler.

Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimseyen öğrenciler, dünya vatandaşı olma yolunda hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık edecek dersler alırlar. Öğrencilerin, 21. yüzyılın gerekleri olan bilgiyi arama, veriyi okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikleri kazanarak kendilerini gerçekleştirmeleri ve dünyayı anlamaları hedeflenmektedir.

Öğrenciler, akademik birimlerin hazırladığı disiplinler arası programla, branş düzeyinde temel  kazanımlar  edinirken,  bilimsel çalışmalarla  ulusal  ve  uluslararası platformlarda yer alırlar.

PROGRAM İÇERİĞİ

8. sınıf öğrencilerimiz sınav yılına okul açılışının üç hafta öncesinde başlar. Sadece sınav derslerinden oluşan program sayesinde yoğun olarak konu ilerlenmekte ve yılın ikinci çeyreğinden itibaren konuların tekrarı için fırsat yaratılmaktadır. 8. sınıf öğrencilerimiz ara tatillerde ve sömestir tatilinde tekrar ve pekiştirme çalışmaları için hızlandırma kamplarına alınır. 

Öğrenme gruplarına göre oluşturulmuş sınıflarda, kendi öğretmenlerimiz ve eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanmış ana ders materyalleri ve ders içerikleri ile öğrencilerimiz sınava hazırlanır. Kullanılan kaynaklar ve grup/dar grup/bireysel çalışmalar vasıtasıyla öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde bilgi yönünden eksiksiz bir donanıma sahip olması sağlanır. Sınav hazırlık gruplarımızda mecburi ders saatinin dışında yılda;

•  180 saat hafta sonu kursu
•  180 saat gün çıkışı grup/dar grup/bireysel etüt çalışması
•  150 saat hızlandırma (Ağustos, ara tatiller, yarı yıl tatili) çalışmaları
ile sınava hazırlık yapılmaktadır.

SINIF BAZLI DENEME SINAVLARI

7. SINIF 28 ADET
8. SINIF 55 ADET

AKADEMİK GELİŞİM TAKİBİ VE ETÜTLER

Öğrenciler bilgi öğrenme ve sınav teknikleri konusunda eksiklerini tamamlarken, 8. sınıf öğrencilerimiz ise her yılın Nisan ayı ile başlayan resmî LGS maratonunda;

•  Resmî başvuru süreçleri, 
•  Sınav öncesi psikolojik hazırlık, 
•  Sınav günü rehabilitasyon ve anlık net sayısı belirleme
•  Özel Yabancı Okullar tercih süreçleri
•  Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Devlet Liseleri tercih süreçleri
•  Nakil süreçleri

gibi konularda danışmanlarından destek alır.

Hafta içi soru çözüm saatleri ve hizalama amaçlı dar grup etütleri yapıldığı gibi öğretmen yaptığı sınav analizleri sonucu sınıfın tekrar etmesi gereken konularla ilgili ek dersler gerçekleştirir. Hafta sonu (cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5,5 gün olarak devam eder.

KESİNTİSİZ GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ

Anne ve babaların en değerli varlıkları olan çocuklarını bizlere emanet ettiği anlayışından yola çıkarak, velilerimize yönelik hazırlanan “Kesintisiz Geri Bildirim Sistemi” ile  öğrencilerin akademik, sosyal ve ruhsal gelişimi takip edilmekte ve bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.