Tasarım Beceri Atölyeleri

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan ve Mektebim Kolejinde 2015 yılından itibaren uygulanan “Atölye Çalışmaları”, ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde çocukların sahip oldukları yeteneklerle ilişkilendirilmiş becerilerin, uygulama düzeyinde kazandırılabilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla  “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” kurulmuştur.
 
Bu atölyelerdeki esas amaç, çocuğa güçlü iletişim becerileri kazandırmak, teori ve pratiği bir araya getirmek, çocukları soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından farklı; üretim yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelmek, yeteneklerini fark etmesini sağlamaktır.

MEKTEBİM KOLEJİNDE UYGULANAN TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ:

. Sanat ve Tasarım Atölyesi
. Müzik Atölyesi 
. Sahne ve Hikâye Atölyesi
. Spor Atölyesi 
. Türkçe (Anadil) Atölyeleri

* Sunum Atölyesi
* Yazma Atölyesi
* Metin Atölyesi
* Okuma Atölyesi  
* Müzakere Atölyesi

. Matematik Okuryazarlığı ve 
. İleri Bilişsel Uygulamalar (İBU) Atölyesi
. Fen Bilimleri Atölyesi
. Müzede Ders Atölyesi
. Kodlama Atölyesi

SANAT VE TASARIM ATÖLYESİ  

Öğrencinin yaratıcı yönlerini geliştirir. Öğrencilere gözlemlerini, izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırır. Öğrenci, performanslarıyla çeşitli sergi ve yarışmalara katılarak özgüven kazanır ve kendini ifade etme imkânı bulur. Hayal dünyasını geliştirir. Ayrıca ince motor kaslarının gelişmesini sağlar.

. İki boyutlu ve üç boyutlu sanat çalışmaları gerçekleştirilir.

. Sanat Garajı Eğitimi ile öğrencilere tüm tekniklerde çalışma    yapma fırsatı sağlanır.

. Kil, heykel çalışmalarıyla öğrencinin özgün tasarımlar yapması desteklenir.

. Ebru çalışması yaparak geleneksel el sanatları tanıtılır.

. Origami çalışması ile problem çözme becerisi kazandırılır.

. Her ay bir sanatçı tanıyarak dönemsel ve sanatsal - kültürel alt yapıya sahip olması sağlanır.

. Kendini ifade edebilmesi için birçok farklı sanatsal teknik ve malzeme kullanılır.

. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ve bienallere katılımı sağlanır.

MÜZİK ATÖLYESİ

Öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılması, müziğin sevdirilmesi, iyi bir müzik kulağına sahip olması sağlanarak iç disiplinin geliştirilmesi, genel kültürün zenginleştirilmesi ve iyi bir dinleyici olması hedeflenir.

. Öğrenciye özgüven sağlamak amacıyla, bireysel ve toplu performans gösterme olanağı sağlanır.

. Öğrenci; notaları tanır, çalgıları bilir, ritim ve kulak çalışmaları gerçekleştirir.

. Genel kültürünü geliştirmek amacıyla her ay bir besteci ile tanışır.

. Derste orff ve perküsyon çalgılarını kullanır. 

. Seviyesine uygun teorik bilgilere sahip olur, farklı müzik kültürlerini bilir.

. Düzenli olarak müzik dinleyerek dinleme becerilerini geliştirir.

. Kendini ifade etme yeteneğini geliştirir.

. Okul korosu, bandosu ve orkestrasında yer alır.

SAHNE VE HİKÂYE ATÖLYESİ

Öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirerek, kendini ifade edebilmesi, tanıması ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmayı ve ifade gücünü artırmayı hedefler. Oyun, çocuğun yaşantısında, toplumsallaşmasında ve kişilik gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

. Takım çalışmasını öğrenir, topluluk önünde konuşma becerisi geliştirir.

. Yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir, iletişim becerilerini kazanır.

. Teatral beceri, rol, mimik, diksiyon, nefes, estetik bakış açısı elde eder.

. Tiyatro türlerini ve klasik eserleri tanır.

. Hayal gücünü harekete geçirir, doğaçlama yeteneğini geliştirir.

. Etkinliklerde sahne arkasında veya sahne önünde görev alır.

SPOR ATÖLYESİ

Öğrencinin; temel hareket becerileri, yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri ve nesne kontrolü gerektiren becerileri kazanmasının yanı sıra sosyalleştirici, rekabetçi, dayanışmacı olmasını ve yaşam boyu sağlık için spor yapmasını hedefler. Sağlık, ruhen ve fiziksel olarak tam bir iyilik hâlidir.

. Obezite riskini azaltır.

. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve kardiyovasküler sistemi güçlendirir.

. Kemik, kas, bağ ve tendonların sağlıklı şekilde gelişmesini ve güçlenmesini destekler.

. Koordinasyon ve denge sağlar, uyku düzeninin gelişmesine yardımcı olur.

. Kendine güven duygusunu geliştirir. Özgüveni artırır.

. Dolaylı olarak sosyal becerileri artırır.

. Toplum içinde ve arkadaşlar arasında liderlik ve iş birliği dâhil olmak üzere kişisel becerilerin gelişmesine yardım eder.


TÜRKÇE (ANA DİL) ATÖLYELERİ

Öğrencilerimizin anadillerini öğrenme, ekili kullanma ve kendilerini ifade etme gibi yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bütün sınıf düzeyleri için hazırlanan Türkçe(Anadil) atölyeleri beş farklı yeterliliği geliştirmektedir.

SUNUM ATÖLYESİ

Belirlenen konularda açıklanan plan ve yönergelere bağlı olarak öğrenciler haftalık sunum yaparlar. Yapılan sunumlarla öğrencilerin sorumluluk bilinci, inceleme ve araştırma yapma, teknolojiyi kullanma, konuşma, kendini öz güven içerisinde yazılı ve sözlü ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

YAZMA ATÖLYESİ

Öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda “deneme, fabl, masal, öykü, şiir, söyleşi” gibi edebiyat türleriyle tanışması, bu türlerde yetkinlik kazanması ve yazarlık yolunda önünün açılmasını öngören bir atölyedir. 

5. sınıftan 12. sınıfa kadar uygulanan bu atölyeye devam eden bir öğrenci mezun olduğunda atölye yazıları ve yazılı anlatım sınavlarıyla birlikte en az 126 sayfa yazı kaleme almaktadır.

METİN ATÖLYESİ

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ve kelime hazinesi, edebiyat zevki, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.5.sınıftan 12.sınıfa kadar planlanan Atölye’de temel amaç, öğrencinin okuma becerilerini geliştirmektir. 

Aynı zamanda metinlerde yer alan sorularla öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, edebiyat dünyamızın her türlü rengine sahip yazar ve şairlerini onlara tanıtan, her renkten bir kazanıma ulaştırmayı amaçlayan bir kurgudur. 5.sınıftan 12. sınıfta kadar uygulanan bu atölyeye devam eden bir öğrenci en az 232 metin (öykü, şiir, deneme, fabl, masal, mektup, anı, makale) incelemiş, yüzlerce yazar ve şairin hayatını ve edebiyat değerini öğrenmiş olur.

OKUMA ATÖLYESİ

Belirlenen güdümlü okuma kitaplarının merkeze alındığı bir atölyedir. Bu çalışmayı “atölye”ye çeviren etken, öğrencinin salt kitap okuması değildir. Güdümlü kültür kitapları belirlenirken; öğrencileri kitapla bütünleştirmek, kitaba eleştirel yaklaşmak, bazen yazarıyla tanışarak söyleşi yapmak bazen de kitapla ilgili drama çalışmalarına katılmak hedeflenmiştir. Her kitabın bitiminde öğretmen en az 1 ders saatinde okunan kitapla ilgili beyin fırtınası yaptırır. Bu eylemde öğrenci, farklı bir gözle kitaba ve yazarına bakmayı; olayları farklı bir pencereden izlemeyi öğrenir. 5.sınıftan 12.sınıfa kadar planlanan bu atölyeye öğrenci, en az 200 ders saatinde katılır.
MÜZAKERE ATÖLYESİ
Öğrencilerin uzlaşı kültürü kazanmalarını hedefleyen bir atölyedir. Bu atölyede hazırlanan senaryoların,  öğrenciler tarafından konuşarak , iş birliği içinde , anlaşmayla sonlandırılması beklenmektedir. Bu atölye 5. sınıftan 12. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde yılda 6 kez uygulanmaktadır.

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE İLERİ BİLİŞSEL UYGULAMALAR (İBU) ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin ilkokul boyunca gördükleri Finansal Okuryazarlık derslerinin devamı niteliğindeki Matematik Okuryazarlığı dersi çerçevesinde öğrencilere, sayısal verileri değerlendirme, grafik okuma, ekonomik süreçlerle ilgili yorum yapabilme yetenekleri kazandırılmaktadır. Senaryolar üzerine kurgulanmış problem durumlarına çözümler üretmek amacıyla hazırlanan etkinlik çalışmaları önce öğretmenler eşliğinde daha sonra bireysel ya da küçük gruplarla yapılır.

Ülkemizin eğitim süreçlerinde yenilenen yaklaşımlara paralel olarak ulusal sınavlardaki soru biçim ve niteliği çerçevesinde geliştirilen İleri Bilişsel Uygulamalar (İBU) dersleri de özellikle sınav gruplarındaki öğrencilerimiz için deneyim kazandırıcı ve ufuk açıcı olma niteliği ile öne çıkmaktadır. Özellikle Sınav Grupları’nda öğrencilerin, ulusal sınavlarda karşılarına çıkması muhtemel soru tiplerinin çözüm yöntemlerini, karmaşık yapılarını analiz etmeyi ve mevcut kazanım/konularla ilintilendirmeyi öğrenmesi hedeflenir.

FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar bütün sınıf düzeyleri için çalışılmış deney föyleri sayesinde öğrenciler, teorik olarak işledikleri konuları uygulama sahasında bizzat kendi emekleriyle gerçekleştirmeleri önemsenmektedir. Bu çalışmalar hem öğrencilerin bilimsel gelişmelere karşı merakını canlı tutacak hem de bilgiye dokunmalarından dolayı kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. Öğrencilerimiz Bilime Yolculuk, Laboratuvar Dersleri ve Ulusal/Uluslararası Proje Yarışmalarına hazırlık derslerini Fen Atölyeleri kapsamında işler. Her öğrenci okul öncesinden 12. sınıfa kadar en az 200 deney raporu hazırlayarak; raporlama, gözlem yapma ve sunma gibi yetkinliklerini geliştirir.

MÜZEDE DERS ATÖLYESİ

Mektebim Kolejinde “Müzede Ders” uygulaması, öğrencilerin sadece müze ziyaretleri yaparak ders işlemeleri değil, okul derslerinde edindikleri kazanımları anlaşmalı müzelerde; görerek, temas ederek pekiştirmelerini sağlar.

“Müzede Ders” etkinliği ile “Müze Kültürü” aşılanan öğrencilerimiz aldıkları sertifikalarla portfolyolarını çeşitlendirmektedir. “Müzede Ders” programı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları tarafından ulusal programa dönüştürülmeden önce Mektebim Kolejinde hayata geçirilmiştir.

KODLAMA ATÖLYESİ

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2. sınıflarda dijital ortam kullanmadan yapılan Kodlamaya Giriş çalışmalarında, öğrencilerimize problem çözme, algoritmik düşünebilme becerileri kazandırma, yönerge takip etme ve bu becerilerin onların yaşamlarına yansıması sağlanarak; üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

İlkokul 3 ve 4. sınıf ile ortaokul öğrencilerimizin kodlama ile beraber elektronik tasarımlar yapması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda temel kodlama eğitimi alınan atölyede en güncel yazılım dilleri kullanılmaktadır.